Samenwerking heeft de gemeente Dordrecht hoog in het vaandel staan. Zes gemeenten, waaronder Dordrecht, werken op een groot aantal beleidsterreinen intensief met elkaar samen. Dat gebeurt in de ‘De Drechtsteden’, een Gemeenschappelijke Regeling met circa 262.000 inwoners. Samenwerken ziet dit college als een kans, niet als een bedreiging.Korting leidt tot samenwerking
Het college beseft dat de op handen zijnde korting op het Gemeentefonds kan leiden tot meer samenwerking tussen gemeenten. Bijvoorbeeld op het gebied van de jeugdzorg of de ondersteuning aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarbij is het belangrijk dat we als gemeenten met elkaar samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, benadrukt burgermeester Brok. ‘Resultaten behaal je gezamenlijk en in harmonie’.

Tevreden over belangenbehartiging
Het college van de gemeente Dordrecht is tevreden over de dienstverlening en de belangenbehartiging van de VNG. De VNG is er voor alle gemeenten. De belangen van zowel grote als kleine gemeenten moeten worden behartigd. ‘Als grotere gemeente heb je soms wel behoefte aan contact met collega’s van vergelijkbare gemeenten. Grote gemeenten hebben immers zo hun eigen specifieke problemen. De VNG biedt een uitstekende infrastructuur om die collega’s te ontmoeten en met hen te overleggen’, aldus wethouder Dion van Steensel.