Op vrijdag 30 september 2016 organiseerde het aanjaagteam Verwarde Personen haar laatste bijeenkomst.

Ruim driehonderd nauw betrokken partners en relaties waren aanwezig in DeFabrique Utrecht. Een interactieve bijeenkomst met ervaringsdeskundigen, bestuurders, professionals en beleidsmakers uit het Zorg-, Veiligheid- en Sociaal Domein.

Tijdens het ochtendgedeelte gingen de aanwezigen aan de slag met de negen bouwstenen die werden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. De middag stond in het teken van doorpakken op het gedeelde perspectief.

Plenaire presentaties

Ervaringen van een familielid
Naast het persoonlijke verhaal van een ervaringsdeskundige, werd er ook een presentatie gehouden gezien vanuit familieperspectief. Het belang van stevig doorpakken kwam daarbij nadrukkelijk naar voren.

Maatwerk
Albert-Jan Kruiter (Instituut Publieke Waarden) hield een vlammend betoog over het werken vanuit de bedoeling. Welke kansen liggen er wanneer er echt persoonsgericht, vanuit de leefwereld van mensen wordt doorgepakt?

Digitaal magazine

Een beeldende indruk van de resultaten, sfeer en de beweging die is ingezet door het aanjaagteam.

Neem even de tijd om het indringende verhaal van Denise te beluisteren. Een verhaal dat op bijzondere wijze ook in dans werd uitgebeeld.

Lees en bekijk de interviews met de opdrachtgevers van het aanjaagteam, voorzitter van het aanjaagteam Liesbeth Spies en de voorzitter van het nieuwe schakelteam Onno Hoes.

Volg de gesprekken in de netwerklounge, lees meer over de negen bouwstenen in de praktijk, neem een kijkje bij drie ‘werkplaatsen’ of verdiep u in het bestuurlijk gesprek dat plaatsvond tijdens de bijeenkomst.