De gemeente is groot genoeg om zelfstandig te kunnen opereren en is een goede experimenteergemeente. Op het gebied van ICT zijn er in Doetinchem goede praktijvoorbeelden te vinden.

Doetichem heeft goede contacten met de buurgemeenten en werkt volop samen met de buren, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdbeleid. Samenwerking is hard nodig, ook met het oog op de demografische krimp. Middelbare scholen fuseren om te voorkomen dat ze elkaar dood concurreren. Het collegeprogramma heet 'Ruimte voor elkaar'.  'We willen bedreigingen omzetten in uitdagingen en er positief mee aan de slag gaan', zei burgemeester Herman Kaiser. 'Dat betekent dat we niet bezuinigen, maar ombuigen.'

De collegeleden zetten elk de knelpunten binnen de eigen portefeuille uiteen, de gevolgen van de krimp waren een terugkerend element in alle beleidsterreinen. Het college vindt dat dit onderwerp landelijk meer aandacht verdient. Sandra Korthuis vroeg Doetichem de gevolgen van krimp in beeld te brengen.