Kent u het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) al? Tien regioadviseurs versterken en ondersteunen de verbinding tussen de partijen die zich bezighouden met zorg en veiligheid. Zoekt u iemand die eens meedenkt? Neem dan contact met ons op.

'Een goed voorbeeld is de nieuwe Wvggz,’ vertelt Linda van de Mortel, regioadviseur in Zuid-Oost Nederland. ‘Gemeenten benaderden ons met vragen over de zogenoemde hoorplicht. Moet de burgemeester dat zelf doen? Hoe doen andere gemeenten dat? We hebben toen gemeenten uit het hele land uitgenodigd om te horen wat hun vragen waren en daarover een factsheet (pdf) gemaakt. En in onze regio kunnen gemeenten informatie uitwisselen in een leerkring.’

De regioadviseurs werken altijd vraaggericht, op het brede terrein van zorg en veiligheid. Een ander thema is bijvoorbeeld de nazorg voor ex-gedetineerden. En niet alleen gemeenten, maar ook andere partijen kunnen de hulp van het team inroepen.

36 keer anders

Zo zat Van de Mortel laatst bij een penitentiaire inrichting. ‘Zij moeten ervoor zorgen dat ex-gedetineerden beter integreren. Dit is erg lastig, aangezien ze te maken hebben met 36 gemeenten die deze re-integratie 36 keer anders regelen. Denk aan het verstrekken van een id-bewijs, het regelen van een uitkering of huisvesting. Deze PI en de zorg- en veiligheidshuizen in de regio vroegen onder meer of VLOT voorbeelden heeft hoe dit elders in het land is geregeld. En of er een subsidiemogelijkheid is bij een ministerie om er een project van te maken.’

Zoals de naam al aangeeft, zorgen de adviseurs vooral voor verbinding: ‘We schrijven zelf geen plannen, maar denken mee en jagen aan. Daarbij maken we gebruik van onze eigen kennis, en we kunnen ook collega’s van de VNG erbij betrekken: de een heeft verstand van mensenhandel, de ander van governance enzovoort.’

Ook belangrijk: doordat de regioadviseurs zoveel partijen spreken, horen ze signalen uit het hele land. Die spelen ze door naar landelijke overlegtafels. In VLOT zijn namelijk ook de ministeries van BZK, VWS en Justitie vertegenwoordigd. Goede zaak, vindt Van de Mortel: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we, om hier een succes van te maken, niet in aparte pijlers moeten blijven werken.’

Meer informatie