De juridische regels uit het omgevingsplan moet u digitaliseren en publiceren in het Omgevingsloket. Hiermee zijn ze toegankelijk voor inwoners, ondernemers en belanghebbenden die ze willen raadplegen. In het proces van digitaliseren worden de regels geannoteerd en toepasbaar gemaakt. Door de regels te annoteren zijn ze voor elke situatie snel te vinden. Door de regels toepasbaar te maken, kan ook iemand die niet goed is ingevoerd in de juridische taal van gemeenten, vinden wat voor zijn of haar situatie van toepassing is.

De samenhang tussen het opstellen van juridische regels voor in het omgevingsplan, het annoteren van die regels en het opstellen van toepasbare regels visualiseren we in de onderstaande afbeelding. Klik op de verschillende onderdelen voor meer informatie.

 

De online tool ontwerpvragen omgevingsplan helpt u bij het opstellen van de regels voor het omgevingsplan. Ook is er de database met eenduidige juridische begrippen voor gemeenten, die u kunt gebruiken als hulpmiddel bij het toepassen van begripsbepalingen tijdens het formuleren van de regels voor het omgevingsplan. Daarnaast zijn er staalkaarten, waarin voorbeeldregels staan. Door deze regels te digitaliseren - en annotaties en toepasbare regels te maken - zijn ze zichtbaar en doorzoekbaar in het Omgevingsloket.

Door te annoteren worden kenmerken van het omgevingsplan en de regels die erin staan, onderscheiden en gestructureerd vastgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om de activiteit waarop een regel betrekking heeft en de kwalificatie van de regel zoals vergunningplicht of meldingsplicht. Het annoteren zorgt ervoor dat een omgevingsplan doorzocht kan worden op basis van die kenmerken. Met behulp van annotaties krijgen inwoners, bedrijven en belanghebbenden die op zoek zijn naar welke regels voor zijn of haar situatie van toepassing zijn, alleen die artikelen te zien die relevant zijn. Daardoor hoeft niet het hele omgevingsplan te worden gelezen om hier duidelijkheid over te krijgen. Voor het annoteren van een omgevingsplan heeft de VNG een handreiking opgesteld, deze vindt u hier

Toepasbare regels staan voor de logica en bestaan uit vertalingen van juridische regels in begrijpelijke taal. Toepasbare regels worden gemaakt voor het Omgevingsloket. Hierin zijn ze voor inwoners, bedrijven en belanghebbenden zichtbaar als vragenbomen. Door de vragen te beantwoorden kunnen zij nagaan of ze een vergunning moeten aanvragen voor hun initiatief. Toepasbare regels dragen zo bij aan de digitale dienstverlening van gemeenten aan hun inwoners en bedrijven. Voor het maken van toepasbare regels heeft de VNG een handreiking geschreven. Informatie hierover en over toepasbare regels treft u hier aan.

Om u op weg te helpen bij het digitaliseren van de regels in het omgevingsplan, zijn de regels uit de staalkaart ‘integratie van vier verordeningen deel I’ en de staalkaart ‘verordeningen in het omgevingsplan deel II’ nu gedigitaliseerd en gepubliceerd in het Omgevingsloket. Dat betekent dat u hier de bijbehorende toepasbare regels en annotaties kunt vinden.

Op deze twee pagina's vindt u de bijbehorende documenten en informatie om u op weg te helpen om zelf aan de slag te gaan met annotaties en toepasbare regels:

Hier vindt u meer informatie over alle VNG staalkaarten voor het omgevingsplan.