Of we nu inloggen bij een bank, een telefoonprovider, bol.com, de Sociale Verzekeringsbank of bij een gemeente, steeds is een andere digitale identiteit nodig. Al die verschillende password/account-combinaties met ieder hun eigen beveiligingsniveau geven niet alleen ergernis, ze belemmeren ook het online zakendoen en misschien nog belangrijker: zij staan de totstandkoming van een daadwerkelijke e-overheid in de weg.

Om de aansluiting met de wereld om ons heen niet te verliezen is de introductie van een veilige, betrouwbare digitale identiteit dringend gewenst. Digi-D volstaat niet langer. Het heeft niet de status en het vertrouwen van het paspoort. Je kunt er geen hypotheek mee afsluiten, niet het rijbewijs mee verlengen, geen toeslagen of uitkering mee aanvragen en geen bankzaken mee afhandelen.

Daarvoor is een unieke digitale identiteit nodig, geverifieerd en geautoriseerd door de overheid. Gemeenten en het ministerie van BZK, bijgestaan door tal van deskundigen, buigen zich over de vraag hoe een dergelijke identiteit kan worden vormgegeven. Wel of geen blockchain? Welke eisen worden gesteld aan de veiligheid? Hoe verhoudt veiligheid zich tot gebruiksvriendelijkheid? Het zijn vragen die in het Identiteitslab (het samenwerkingsverband van BZK en gemeenten) aan de orde komen. Zijn die beantwoord dan is het zoeken naar de juiste technieken en de juiste middelen. Twaalf gemeenten hebben zich aangemeld voor de testfase. Tegelijkertijd kan een begin worden gemaakt met het aanpassen van wet- en regelgeving die de e-samenleving in de weg staat, zoals de eis van een fysieke handtekening.

Is dit alles geregeld en beschikken burgers ook eindelijk over een veilige, unieke digitale identiteit dan kunnen er verdere stappen worden gezet naar een werkelijke e-samenleving. Maar, zoveel is zeker, zonder een volwaardige digitale identiteit geen e-samenleving.