Beschrijving project

De volgende gemeenten en uitvoeringsorganisaties nemen deel aan de pilot: Den Bosch, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Gemert-Bakel, Helendoorn, Tilburg, Utrecht, Zwolle, CBS en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Doelstelling project

Het doel van deze pilot is het bieden van één landelijke digitale voorziening aan begrafenisondernemers om 24x7 via mijnoverheid.nl/ondernemersplein digitaal aangifte van overlijden te doen bij een gemeente. De wet die hiervoor nodig is, is aangenomen waardoor nu de focus ligt op beperkte opschaling bij 30-40 gemeenten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project zie de site van KING