Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning: het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee raakt de invoering van de Omgevingswet de informatievoorziening van gemeenten: alle gemeentelijke informatiesystemen en processen moeten worden aangesloten op de DSO landelijke voorziening (DSO-LV).

Dat betekent dat gemeenten nieuwe software moeten aanschaffen of dat aanpassingen nodig zijn aan de huidige software. Doordat gemeenten – en andere overheden – hun lokale systemen aansluiten op de landelijke voorziening, ontstaat uiteindelijk een digitaal stelsel Omgevingswet waarbij alle landelijke en lokale gegevens via één voorziening beschikbaar worden.

Lees meer

  • Klik op Bekijk de andere artikelen in dit boek voor meer informatie.