• Stelt diagnose vast waarbij patiënt ook daadwerkelijk is beoordeeld door hoofdbehandelaar;
• Stelt in overleg met de patiënt het behandelplan vast;
• Weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaars;
• Ziet toe op de dossiervoering;
• Laat zich tijdig en voldoende informeren door medebehandelaars;
• Treft medebehandelaars in persoonlijk contact en in teamverband;
• Draagt zorg voor de communicatie met patiënt/cliënt en diens naasten;
• Heeft inzicht in de voortgang van de behandeling.