Het LOGA heeft op 24 juni 2016 de definitieve regeling Individueel Keuzebudget (IKB) vastgesteld. In de bijlage bij onze ledenbrief staat de definitieve regeling.

Meer informatie