Bij het VNG bezoek aan de gemeente Maasgouw vertelden raadsleden en het college van B enW over de speerpunten van de in 2007 heringedeelde gemeente. De gemeente deed bewust mee aan Waarstaatjegemeente om voor zichzelf inzichtelijk te maken waar aan gewerkt kan worden door het bestuur. Het onderdeel burgerparticipatie scoorde lager dan gewenst en hier wordt nu volop aan gewerkt.

De afgelopen jaren was er veel aandacht voor het thema vergrijzing en bevolkingsdaling. Met de brede school en mulitifunctioneel ruimtegebruik anticipeert de gemeente op de bevolkingsdaling in de regio.

Burgemeester Stef Strous verlaat de bijeenkomst eerder en licht toe dat dit met een zeer bijzondere gebeurtenis te maken heeft: deze middag maakt de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de Koninklijke familie tijdens Koninginnedag 2011 Thorn zal bezoeken. Het bezoek is een grote eer voor de gemeente Maasgouw en er moet veel geregeld worden in het kader van de veiligheid