Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan: het Interbestuurlijk Programma (IBP). In het IBP staan negen maatschappelijke opgaven centraal.

 

Fysiek

1. Samen aan de slag voor het klimaat

2. Toekomstbestendig wonen

3. Regionale economie als versneller

4. Naar een vitaal platteland

Sociaal

5. Merkbaar beter in het sociaal domein, met de volgende thema's:

 • Mensen die te maken hebben met eenzaamheid
 • Kinderen die binnen verschillende vormen van jeugdzorg en -hulp tussen wal en schip vallen
 • Ouderen en mensen met een beperking die hulp nodig hebben om in hun eigen vertrouwde omgeving te (blijven) wonen
 • Mensen voor wie een gezonde manier van leven geen vanzelfsprekendheid is
 • Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op werk bieden
 • Mensen die zich met het Nederlands niet goed kunnen redden
 • Personen die te maken hebben met huiselijk geweld (waaronder kinderen)
 • Personen die vatbaar zijn voor extremisme en radicalisering (waaronder jongeren)
 • Mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) verward gedrag vertonen
 • Recidive na detentie voorkomen (door meer aansluiting tussen detentie en gemeenten)
 • Vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel
 • Kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren

6. Nederland en migrant goed voorbereid

7. Problematische schulden voorkomen en oplossen

Overkoepelend

8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving

9. Passende financiële verhoudingen

10. Overkoepelende thema's