Nummer 3, 24 februari 2017

Commentaar Jantine Kriens

 

Missing media. Tot mijn verontwaardiging las ik in de CPB-berekeningen dat VVD, CDA, D66, CU, SGP, DENK, VNL en VP hun plannen financieren met een korting van tussen de 600 en 700 miljoen euro op het Gemeentefonds. Dat betekent simpelweg dat de taken waarvoor gemeenten aan de lat staan in gevaar komen. En op een ander niveau: zo gaan we niet met elkaar om in de bestuurlijke verhoudingen. In Nederland hebben we een lange traditie van succesvol samenwerken in wisselende coalities. Ons poldermodel vraagt soms meer tijd, maar leidt altijd tot meer draagvlak. Of het nu gaat om de energietransitie, de opvang van vluchtelingen of de informatiesamenleving, geen enkel kabinet kan zonder de samenwerking met gemeenten.

Afgelopen week hebben wij als gemeenten onze speerpunten voor het nieuwe kabinet bekendgemaakt. Speerpunten die we voor een groot deel samen met de nieuwe regering willen realiseren.

Allereerst de investeringsagenda Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie. De klimaatverandering gaat nog sneller dan we dachten en niets doen is echt geen optie meer. We kiezen voor een georkestreerde aanpak, samen met waterschappen en provincies. Om het probleemoplossend vermogen te vergroten in het sociaal domein, hebben gemeenten in ieder geval rust nodig en doorontwikkeling van een integrale aanpak om zo de veerkracht van onze inwoners te vergroten. En we steunen uiteraard volop de investeringsagenda Veiligheid, gericht op een hoger niveau van politiezorg en bestrijding van zichtbare en onzichtbare vormen van criminaliteit. Tot slot noem ik de opgaven waar de informatiesamenleving ons voor stelt. Ook dit is een onderwerp waarbij we bij uitstek als één overheid moeten optreden: het mag voor onze inwoners niet uitmaken wie de afzender is.

Ons poldermodel vraagt soms meer tijd, maar leidt altijd tot meer draagvlak

Waar wij, kortom, samen met het kabinet aan willen werken, is het vergroten van de veiligheid, ons antwoord op de informatiesamenleving, versterking en vitaliteit van onze inwoners, bruisende kernen en regio’s. Samen bouwen aan Nederland: dat is de kracht van gemeenten en dus van Nederland!

Gemeenten zijn er klaar voor, klaar voor de verkiezingen en voor een nieuw kabinet. Mijn oproep aan het nieuwe kabinet is: benut de kracht van de gemeenten en de regio’s. Wij zijn uw partner. Maar dan moet wel de opschalingskorting van tafel en mag er geen greep worden gedaan uit het Gemeentefonds.

Auteur: Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, jantine.kriens@vng.nl, @kriens