Nummer 1, 2016

Commentaar Jantine Kriens


Missing media-item.Aan het einde van het afgelopen jaar blikten verschillende media terug op hoe gemeenten in het eerste jaar hun nieuwe taken in het sociaal domein hebben opgepakt. Ze leken wanhopig op zoek naar argumenten om het beeld te ontkrachten dat gemeenten het op heel veel punten eigenlijk best goed hebben gedaan. Verbazing en soms verontwaardiging klonken in de artikelen door.

We merken als VNG dagelijks dat landelijke media en ook politici in Den Haag vooral de behoefte voelen om verschillen te laten botsen. Ze zijn op zoek naar een landelijke vertaling van wat lokaal gebeurt. Journalisten zijn er in het afgelopen jaar nog niet aan gewend geraakt dat het weinig meerwaarde heeft om te willen spreken in algemeenheden als het gaat over maatwerk.

Als journalisten en landelijke politici bereid zijn zich echt te verdiepen in wat er in het land gebeurt, dan zien ze een rijke variëteit aan steden en dorpen. Ze zullen zien dat de verschillen tussen grote en kleine gemeenten, tussen stad en platteland, tussen noord, zuid, oost en west, gigantisch zijn. Die verschillen zijn verklaarbaar. Ze kloppen bij de geschiedenis van een regio, bij de geografische ligging, bij de samenstelling van de bevolking. De kracht van Nederland ligt in de lokale diversiteit.

Lokale verschillen zijn bepalend voor sterk lokaal beleid en daarmee voor de koers die we als VNG varen. Als we bijvoorbeeld pleiten voor lokale afwegingsruimte in de Omgevingswet, dan is dat geen loos principe. We doen dat omdat gemeenten ruimte nodig hebben om de verschillen die er in de fysieke ruimte zijn goed te benutten.

Er ligt voor ons allemaal een taak dit jaar om de lokale werkelijkheden op de agenda te zetten in Den Haag, zeker met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Als iemand dat kan, dan zijn wij het als gemeenten en als VNG. Politiek Den Haag moet niet alleen oog hebben voor gemeenten als we een lobby voeren of als we reageren op wetsvoorstellen. Nee, landelijke politici moeten ons gaan zien als betekenisvolle bron van informatie over wat er op verschillende plekken in het land gebeurt. Als we daarin slagen, dan sijpelt hopelijk ook in politiek Den Haag en bij landelijke media het besef door dat we verschillen niet moeten wegpoetsen of verfoeien, maar dat we ermee om moeten gaan en er ons voordeel mee moeten doen. De democratie geeft ons daarvoor de spelregels.

De kracht van lokale verschillen zullen we dit jaar ook terug gaan zien in VNG Magazine. Het was u vast al opgevallen: het magazine is vernieuwd. Met naast actualiteiten en casussen uit de praktijk meer ruimte voor onderzoek, trends, lokale dilemma’s en interviews met spraakmakende personen. En als u meer wilt weten of wilt doorpraten over een onderwerp, dan kan dat in veel gevallen via de onlinekanalen van de VNG. Het nieuwe magazine staat dus bol van diversiteit. Zo blijft het een krachtige informatiebron voor gemeenten.

Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad, jantine.kriens@vng.nl, @kriens


(Fotograaf: Jiri Büller)