Beter en Concreter - goede regels, gerichte service bestaat uit drie sporen. Daaronder vallen  meerdere programma's en projecten van de VNG en/of de minsteries van BZK en EL&I. 

Klik op de links hieronder voor meer informatie en de contactpersonen per onderdeel. 

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem contact met ons team. Wij staan voor u klaar. Mail: beterenconcreter@vng.n