Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet decentraliseert het Rijk waar mogelijk regels naar gemeenten. Het overgangsrecht zorgt voor de soepele overgang.

In het overgangsrecht is afgesproken dat gemeenten bij de inwerkingtreding meteen over een omgevingsplan moeten beschikken. Onder andere de al geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen vormen tijdens de overgangsfase samen een tijdelijk omgevingsplan.

Bruidsschat

Het omgevingsplan wordt aangevuld met een set algemene regels die worden gedecentraliseerd, de ‘bruidsschat’. Deze bruidsschat van het Rijk vervangt tijdelijk de regels die nu nog in bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan en met de Omgevingswet overgaan naar gemeenten.

Films met uitleg

In een serie korte filmpjes wordt uitgelegd wat de bruidsschat is, komen voorbeelden aan de orde en wordt de bruidsschat vanuit verschillende hoeken belicht.

  1. Wat is de bruidsschat?
  2. Aan de slag met de bruidsschat
  3. Voorbeelden uit de bruidsschat
  4. Oefenen met de regels van de bruidsschat
  5. Participeren en de bruidsschat
  6. Bruidsschat in relatie tot provinciale verordening

Terug naar het invoeringsspoor.