Kwaliteitscriteria (websites)


Cultuureducatie

Het bestuur van de Kunstconnectie ging op 20 juni 2007 akkoord met het samen met de VNG opgestelde ‘Model meerjaren convenant prestaties privaatrechtelijke kunsteducatie-instellingen’. Tot deze instellingen horen: centra voor de kunsten, muziekscholen, creativiteitscentra e.d. Meer informatie vindt u in het Model meerjaren convenant prestaties budgetsubsidie privaatrechtelijke kunsteducatie-instellingen (april 2007).


Amateurkunst

Als u amateurkunst subsidieert, let dan op de VNG- handreiking en modellen voor structurele en incidentele subsidies uit 2008 die afgestemd zijn met het sectorinstituut Kunstfactor:


Overige relevante websites

 • CJP (Cultureel Jongeren Paspoort)
  CJP is een voordeelpas voor jongeren tot 30 jaar die korting geeft bij bioscopen, festivals, musea, theaters, op reizen, dvd's, games, magazines, kleding en je zorgverzekering.
 • Cultuurcoach
  De Cultuurformatie stimuleert culturele instellingen om op lokaal niveau combinatiefuncties in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur te realiseren en daar een passend aanbod voor te ontwikkelen. Ze gebruikt voor hen de naam cultuurcoach en heeft ter ondersteuning een speciale site in het leven geroepen.
 • Cultuurcoördinator
  Cultuurcoördinatoren vormen vaak het eerste aanspreekpunt voor de lokale culturele instellingen en de gemeenten. En de op diverse plekken ontstane lokale netwerken van interne cultuurcoördinatoren (ICC) kunnen nuttig zijn voor een structurele relatie tussen onderwijs, cultuur en gemeente.
 • Cultuurkaart
  De Cultuurkaart is een culturele creditcard. Elk schooljaar wordt er 10 euro op gezet wat scholieren kunnen uitgeven aan cultuur; in de bios, het theater, museum of aan een concert. Ook is de pas een CJP-kortingspas, waarmee je op veel plaatsen korting kunt krijgen.
 • Cultuurplein
  Portalsite voor docenten, managers en culturele instellingen die actief zijn met cultuur op school. Informatie over o.a. lesmateriaal, praktijkbeschrijvingen, handreikingen, cultuuraanbod en subsidies. Indeling is zowel op onderwerp als op onderwijstype.
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie
  Het Fonds voor Cultuurparticipatie bestaat sinds januari 2009 en stimuleert dat zoveel mogelijk mensen actief aan kunst en cultuur doen.
 • Jeugdcultuurfonds Nederland
  Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds stelt zich tot doel om financiële drempels weg te halen en zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daardoor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in achterstandsposities. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.

 • Kunstconnectie
  Branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening.

 • Mediawijzer.net
  Een website van het Mediawijsheid Expertisecentrum dat mediawijsheid in Nederland wil bevorderen. Media-educatie is één van de activiteiten.

 • Nederlands Centrum voor Volkscultuur
  Het landelijk instituut voor de cultuur van het dagelijks leven en het immaterieel erfgoed. De doelstelling is het toegankelijk maken en promoten van de (historische) achtergronden van het dagelijks leven en het immaterieel erfgoed. Het Centrum ondersteunt organisaties op het terrein van volkscultuur, regionale geschiedenis, folklore en volkskunst.

 • Raad van twaalf
  In de Raad van twaalf bundelen 16 provinciaal werkende cultuurinstellingen hun krachten. De Raad van twaalf deelt onderling expertise en zet deze in om samen met andere instellingen, overheden en initiatieven een optimaal kunst- en cultuurklimaat te realiseren in Nederland. Zij treedt namens de provinciale instellingen voor kunst & cultuur op als gesprekspartner voor beleidsmakers die de kaders scheppen voor kunst & cultuurproductie en -bereik.