De ontwikkelingen:
Op initiatief van Dhr. Rombouts heeft de EDUC commissie van het Comité van de Regio’s (CvdR) een advies uitgebracht over culturele hoofdsteden na 2019. Het advies is op 15 februari in de plenaire vergadering van het Comité vastgesteld. De Europese Commissie herziet momenteel het beleidskader voor het Europese hoofdsteden initiatief. Het initiatief advies draagt pro-actief bij aan de discussie over het nieuwe kader dat in 2012 gepresenteerd zal worden. 

Samenvatting
Het advies van het CvdR (dhr. Rombouts) sluit aan op de activiteiten van de EC die momenteel het regelgevend kader voor de Europese hoofdsteden initiatief na 2019 herziet. In de voorbereidingen op het advies hebben ontmoetingen en discussies met diverse stakeholders plaatsgevonden.  Daaruit bleek dat de voorstellen van de heer Rombouts goed aansluiten bij de voorlopige gedachten die de EC heeft voor het nieuwe programma zoals bijvoorbeeld een meerjarige (duurzame) aanpak en het versterken van governance aspecten bij samenwerkingsverbanden van meerdere kandidaat-steden in een bepaalde regio. Deze onderwerpen zijn daarom nadrukkelijk aan de orde gekomen in het uiteindelijke advies dat op 9 maart aan de Europese Commissie is aangeboden. 


VNG standpunt:
n.v.t.

Links:

Ter informatie