De crisiskaart is een klein uitvouwbaar kaartje van het formaat bankpas. Het is bedoeld voor mensen die weten dat ze in een psychische crisis kunnen komen. Aan de hand hiervan kunnen professionals tijdens een crisis zien wat op dat moment helpt, wat juist niet en met wie contact opgenomen kan worden.

In de tussenrapportage Samen Doorpakken adviseert het aanjaagteam Verwarde Personen de Rijksoverheid om te ondersteunen bij de landelijke uitrol van de crisiskaart.

Ervaringen

‘Het hebben van een crisiskaart geeft mij een veel veiliger gevoel. Ik voel dat dit een grote rol speelt in het voorkomen van crisis.’ Voor meer ervaringen met de crisiskaart bekijk het filmpje:

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Ter ondersteuning van gemeenten en hun ketenpartners worden handvatten geboden. Bouwstenen met oplossingsrichtingen, die tezamen de basis vormen voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van: