De Crisis- en herstelwet (Chw) is 31 maart 2010 in werking getreden. Ook grote gemeentelijke projecten kunnen dankzij de wet versneld tot uitvoer komen.

Met de Chw kunnen gemeenten, provincies  en het Rijk als één team krachtig samenwerken bij het ontwikkelen van complexe bouwprojecten. De Chw heeft grote gevolgen voor gemeenten.

Op 26 maart 2013 heeft de Eerste Kamer ermee ingestemd om de Chw permanent te maken. De looptijd wordt voor onbepaalde tijd verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht. De Chw zal uiteindelijk hierin opgaan.

De datum van de inwerkingtreding van de AMvB onder de de Chw is 1 november 2014.

Meer informatie vindt u via onderstaande links: