Burgemeester Cor Lamers van Houten kent de VNG als geen ander: hij is onze vicevoorzitter. Maar kent de VNG Houten? Lamers gaat er eens goed voor zitten om Kees Jan de Vet van de directieraad alles over zijn gemeente te vertellen.

Houten groeide explosief in de jaren 70 en 80 van 8 naar 25 duizend inwoners. In het kader van de Vinex kwamen daar de laatste tien jaar nog een 25 duizend inwoners bij. De uitbreiding was perfect getimed: vlak voor de crisis uitbrak, was de opgave haast afgerond. Deze gemeente hoefde geen verliezen te incasseren op grondexploitaties.

Ook in economisch opzicht doet de gemeente het nog steeds goed. ‘We staan op de derde plaats van economisch sterke steden in het lijstje van Elsevier’, vertelt Lamers. Al stijgt het aantal uitkeringsgerechtigden en faillissementen ook in Houten de laatste tijd licht.

Toch bezuinigen
Dat neemt niet weg dat ook Houten moet bezuinigen: € 7 miljoen. Dat gaat ten laste van de eigen organisatie, maar inwoners gaan het ook merken, bijvoorbeeld omdat ze meer eigen bijdragen moeten betalen op Wmo-voorzieningen. Het college raadpleegde uitvoerig het maatschappelijk middenveld. Een goed proces dat de bestuurders dwong om zich nog eens goed te verdiepen in alle geldstromen.

Bestuursakkoord
Het bezoek van De Vet komt op een saillant moment. Het ziet ernaar uit dat na lang onderhandelen, een bestuursakkoord met het Rijk op handen is. Lamers weet er alles van, de wethouders zijn ook op de hoogte. Wethouder Nicole Teeuwen maakt zich zorgen over de overdracht van AWBZ-taken naar de gemeenten. Bij de Wmo verliep de overdracht van processen niet zorgvuldig. Kan dat centraal worden geregeld?

De Vet zegt dat dit in de detailuitwerking aan de orde komt, hij kan zich ook voorstellen dat de nieuwe taken regionaal georganiseerd worden. De gemeenten krijgen daar ook de tijd voor.

Wethouder Van Dalen vertelt dat hij bij de Wet werken naar vermogen voor samenwerking kijkt naar de Lekstroomgemeenten, al ligt daar wat oud zeer. Houten stapte eerder uit een project voor een gezamenlijke sociale dienst. Op sociaal terrein is Houten ambitieus, ze doet bijvoorbeeld zelf de toeleiding naar werk. ‘Juist omdat we mensen duurzaam naar werk willen begeleiden, onze organisatie Vakwerk heeft goede contacten met werkgevers. De aanpak is behoorlijk succesvol.’