De VNG heeft de verwachte gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten en vereniging in kaart gebracht. Hierbij is kwalitatief gekeken naar 2 scenario’s, waarbij het grootste verschil de diepte van de crisis is. Op Waarstaatjegemeente.nl hebben we een dashoard over gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten ingericht: