Congres schulden

Op donderdag 10 november vond in De Fabrique in Maarssen de congresspecial plaats. In de special stonden wij stil bij de weg die wij samen hebben afgelegd, markeerden wij het overgangsmoment en keken wij vooral vooruit.  

In een actieve paneldiscussie in een “Fishbowl” hebben we kennis en ervaringen gedeeld.  Ook hebben we besproken wat het programma voor gemeenten en inwoners heeft opgeleverd maar de focus lag vooral op de uitdagingen voor de komende periode. Marion Vreeburg (ministerie van SZW), Marco Florijn (NVVK) en Anja Tijdhof (VNG) waren de vaste panelleden. Deelnemers uit de zaal sloten telkens aan op de twee lege stoelen zodat er interactie was en er steeds andere perspectieven werden ingebracht.  

Fishbowl schulden

Workshops  

Tijdens de workshops zijn we met inspirerende werkvormen concreet aan de slag gegaan met verschillende onderwerpen. Hier kunt u de presentaties met een korte toelichting vinden.  

Wij willen graag alle deelnemers heel hartelijk bedanken voor hun aanwezigen. Wij kijken terug op een prachtige congresspecial. Wat was het fijn om elkaar eindelijk “live” te treffen na alle “teams” (be)spreekuren en bijeenkomsten.  


De signalen op de route, vroegsignalering in debatstijl

Laat u bijpraten over de laatste ontwikkelingen rond het thema vroegsignalering. Daarna gaan we met elkaar in debat aan de hand van stellingen over vroegsignalering. Het gaat hierbij om vroegsignalering op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Download presentatie (MS Powerpoint, 2,5 Mb)


Uit de praktijk van een gemeente

Het programma Verbinden Schuldendomein is ingericht om de vier nieuwe wetstrajecten, projecten en initiatieven aan elkaar te verbinden en om overzicht te creëren. Daarnaast biedt het programma concrete implementatieondersteuning voor de invoering van de vier nieuwe wetten en de samenhang daarin. Praat mee over de implementatie van de wetten in het schuldendomein. Hoe zijn andere gemeenten daarmee omgegaan? En is de theorie ook in de praktijk uitvoerbaar? 

Download presentatie (MS Powerpoint, 6 Mb)


Het traject van Wvbvv naar Wskd

We nemen u mee op reis door de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) van de berekening tot de modelmededeling. We staan stil bij de vragen die gemeenten ons hebben gesteld en de meest recente ontwikkelingen. Ook kijken we vooruit: Hoe staat het met de Wet stroomlijning keten derdenbeslag (Wskd) (het verbrede beslagregister)? Wat betekent dat voor gemeenten en wat betekent het voor uw rol in de praktijk?

Download presentatie (MS Powerpoint, 1 Mb)


De kruispunten en verbindingen met ketenpartners (Syncasso)

Syncasso onderscheidt zich door haar specifieke aanpak en zijn koploper in het innovatief gebruik van ICT om vorderingen te innen. Zij staan bekend om de positieve en motiverende benadering van debiteurklanten die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Aan de hand van een aantal mijlpalen uit de routekaart Financiële Zorgen gaan we met elkaar in gesprek over de samenwerking tussen inwoner, schuldhulpverlener, incasso medewerker/beslaglegger en hoe we elkaar daarbij kunnen versterken. Hierbij kruipen we in elkaars rol en kijken vanuit verschillende perspectieven naar de huidige situatie, wat gaat goed, wat kan beter en welke wensen zijn er te formuleren voor de toekomst. De opbrengst van deze sessie nemen we mee bij de verdere ontwikkeling van de routekaart Financiële Zorgen.

Download presentatie (MS Powerpoint, 1 Mb)


De kruispunten en verbindingen met ketenpartners (SchuldenlabNL)

Gemeenten staan voor de uitdagende taak om inwoners met problematische schulden te helpen. Het inzetten van bewezen effectieve schuldhulpinterventies scheelt gemeenten een enorme tijdsinvestering. Schuldenlab is een partner van de VNG, die zich bij uitstek richt op het ontwikkelen en opschalen van bewezen effectieve interventies. Zo zetten bijvoorbeeld 158 gemeenten al Collectief Schuldregelen in, zijn 118 gemeenten aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute en zetten we ons in voor vraagstukken als energiearmoede en financiële gezondheid van medewerkers. De VNG ondersteunt gemeenten op brede schaal.

Wilt u horen hoe deze samenwerking eruitziet, meer weten over de brede ondersteuning of wellicht een of meerdere bewezen effectieve interventies in gaan zetten, kom dan naar deze workshop!

Download presentatie (PDF, 2,5 Mb)


Routekaart Financiële Zorgen

De routekaart Financiële Zorgen stelt gemeenten in staat om hun eigen proces rond schuldhulpverlening te toetsen en waar nodig aan te passen om zo de toegankelijkheid en de effectiviteit van de schuldhulpverlening te vergroten. Wat houdt nu die routekaart Financiële Zorgen in en welke mijlpalen staan erin beschreven? Wat is de huidige stand van zaken van de routekaart Financiële Zorgen? Hoe kunt u deze routekaart binnen uw eigen gemeente inzetten? Wij gaan graag hierover met u in gesprek in een actieve setting. 

Download presentatie (MS Powerpoint, 23 Mb)


Ronde tafel: Actualiteiten rond oplopende schulden

Een stapeling van crises lijkt flinke gevolgen te hebben voor de portemonnee van huishoudens. Meer inwoners die moeilijker kunnen rondkomen en naar verwachting meer inwoners die aankloppen bij de gemeente voor schuldhulpverlening. Aan de hand van recente cijfers en ervaringen van gemeenten gaan we met elkaar in gesprek over de actualiteiten rondom deze oplopende schulden. Welke mogelijkheden heeft u als gemeente om inwoners in deze bijzondere tijd zo goed mogelijk te ondersteunen? Welke ervaringen kunnen wij met elkaar delen? Deze en andere vragen komen aan bod aan deze ronde tafel.

Download presentatie (MS Powerpoint, 8 Mb)


Hoe kunt u ondernemers met financiële zorgen weer op weg helpen?

Hoe kunnen gemeenten, ondernemers op tijd bereiken en passend ondersteunen? Hoe ziet het proces eruit? Wat moet u regelen en waar liggen kansen? In deze workshop gaan we samen aan de slag en bespreken we uw ervaringen en veel gestelde vragen: Wie is uw doelgroep? Moet u beschikken? Hoe bereikt u ondernemers?  

Download presentatie (MS Powerpoint, 3 Mb)


Werk in uitvoering, de informatiekundige oplossingen in het schuldendomein in beeld

Een onderdeel van de routekaart Financiële Zorgen is de informatiekundige laag. Deze laag beschrijft de vereiste informatievoorziening in de vorm van gewenste functionaliteiten, de invulling hiervan middels toepassingen (applicaties) en de gegevens die hiervoor nodig zijn. Ook zijn er veel projecten en initiatieven binnen het schuldendomein opgenomen zodat gemeenten gemakkelijker een keuze kunnen maken. De VNG heeft hiervoor een demo ontwikkeld die we graag met u delen  in deze interactieve sessie. 

Download presentatie (MS Powerpoint, 9 Mb)


Het adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind in de praktijk

Overweegt u om gebruik te maken van het adviesrecht? Bent u benieuwd naar de (alternatieve) opties? In deze workshop nemen we u graag mee in de mogelijkheden die er zijn om tot een samenwerking te komen met beschermingsbewindvoerders. 

Download presentatie (MS Powerpoint, 2 Mb)