De ontwikkelingen:
Commissie heeft in december 2011 een voorstel gepubliceerd voor concessieverlening van diensten, waarover nu nog geen regelgeving op EU niveau is.

VNG standpunt:
VNG vraagt zich af waarom er een richtlijn voor concessies moet komen, omdat er weinig lokale grensoverschrijdende concessies zijn. De vrees is dat er gedetailleerde EU regels komen die het voor gemeenten moeilijker maken om concessies toe te passen.

Links:
Ter informatie: