Handreiking bewonersbijeenkomsten over asielzoekers

Hoe bereid je een bewonersbijeenkomst voor en wat zet je in de uitnodiging? Wat moet je vooral niet vergeten en hoe zit het met de nazorg? DoeDemocratie begeleidde al meer gemeenten met het organiseren van bijeenkomsten over de opvang van asielzoekers. Hun adviezen zijn voor gemeenten op een rij gezet.

Handreiking Besluitvorming opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

De handreiking ondersteunt gemeenten bij de besluitvorming rondom de opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. U kunt hiermee het proces zorgvuldig doorlopen, ongeacht de uitkomst van het inhoudelijke besluit. De handreiking biedt een overzicht van stappen in het proces, keuzes, overwegingen, tips en aandachtspunten. 

Wegwijzer bij voorbereiding opvanglocatie asielzoekers

De VNG heeft een wegwijzer gepubliceerd met adviezen en tips voor burgemeesters en wethouders die ze kunnen gebruiken in het proces van besluitvorming over opvanglocaties voor asielzoekers. De adviezen en tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: strategie, regie, (delen van) kennis en ervaring, en communicatie

De Staat van de Gemeenten - speciale editie vluchtelingen

(november 2015)

Onder het motto ‘meten is weten’ heeft de VNG een speciale editie vluchtelingen van De Staat van de Gemeenten 2015 gepubliceerd. Hierin vindt u cijfers over de instroom en opvang van asielzoekers en een duiding van deze cijfers.

Communicatieplatform

Voor communicatieprofessionals bij gemeenten heeft de VNG een Communicatieplatform opgezet. Daarin is ook een onderdeel Asiel en vluchtelingen (onder Inhoudelijke thema's) opgenomen waar gemeenten hun ervaringen met de communicatie over asiel en vluchtelingen kunnen delen. Lees meer

Stappenplan communicatie vluchtelingenopvang

Communicatie speelt een cruciale rol bij de opvang van vluchtelingen. De ervaringen van vier gemeenten zijn samengevat in een stappenplan.