VNG Magazine nummer 14, 21 september 2018

Commentaar Jantine Kriens

In alle college- en bestuursakkoorden die de afgelopen maanden zijn gesloten, heeft het onderwerp mobiliteit een prominente plaats gekregen. En terecht. Zowel technische innovaties als socio-economische veranderingen hebben grote invloed op hoe we de bestaande infrastructuur willen gebruiken en wellicht nog meer op de toekomstige wensen en noden ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid.

Er is sprake van een trek van mensen naar grotere en middelgrote gemeenten, waarbij het niet gezegd is dat mensen daarmee ook dichter bij hun werk of opleiding wonen. Het dagelijkse woon-werk- of woon-studieverkeer is er dus nog steeds, maar daarvoor wordt steeds vaker een combinatie van vervoermiddelen benut. Eerst een stukje op de fiets, dan verder met het openbaar vervoer dan nog een stuk met de taxi of met een deelauto.

Het enige wat we zeker weten, is dat het niet blijft zoals het nu is

Voor veel jonge mensen is het bezit van een eigen auto tegenwoordig geen hoge prioriteit meer. Mensen die wel een auto hebben, voelen best aan dat ze waarschijnlijk in hun laatste ‘gewone’ benzine- of dieselvoertuig rijden. Dat we onze volgende auto zelf nog voortdurend moeten besturen, lijkt ook een kwestie van tijd. Een groot deel van de route zal een auto op niet al te lange termijn wellicht zelfsturend zijn.

Het lastige – ook voor bestuurders – is dat het moeilijk te voorspellen is. Het enige wat we zeker weten, is dat het niet blijft zoals het nu is. Dat vraagt enerzijds om daadkracht – niets doen is geen optie! – maar anderzijds ook om flexibiliteit. En misschien vraagt het ook wel om een nieuwe manier van besturen, want op het scherp van de snede bevochten politieke compromissen geven maar weinig ruimte om soepel mee te bewegen bij wat nodig is, nu en straks.

Het is dus goed om te zien dat er lokale experimenten zijn waarbij in een raadsprogramma ‘alleen’ wordt afgesproken hoeveel geld we met zijn allen overhebben voor goede mobiliteit en bereikbaarheid en welke algemene kaders er gelden. Aan de bestuurder vervolgens de opdracht de details in te vullen, nog steeds in samenspraak met de inwoners, maar zonder voortdurend ‘commentaar vanaf de achterbank’.

Jantine Kriens is Algemeen directeur van de VNG, jantine.kriens@vng.nl, @kriens