VNG Magazine nummer 15, 5 oktober 2018

De uitdagingen waar bestuurders van gemeenten in grote delen van Groningen voor staan, zijn ongekend. Letterlijk is er geen ander deel van Nederland waar de gevolgen van decennialange gaswinning de leefomgeving zowel fysiek als mentaal zo hebben aangetast. Maar ook staan we aan de vooravond van hersteloperaties die we op die schaal nergens anders zullen zien. Menig burgemeester of wethouder elders in Nederland zal zich weleens hebben afgevraagd: ‘Hoe zou ik dat aanpakken?’ of misschien zelfs: ‘Zou ik dat wel kunnen?’

Die twijfel is niet vreemd. Een verzameling relatief kleine gemeenten, die naast de gasproblematiek te maken hebben met zaken als krimp en aankomende herindelingen, staat voor een mega-opdracht. Ik denk dat wij onze leden daarbij moeten helpen waar en wanneer we dat kunnen. Voor de VNG is dit nieuw; eigenlijk focussen we ons bij de belangenbehartiging ten behoeve van onze leden met name op onderwerpen die álle gemeenten aangaan. En daarvan zijn er al meer dan genoeg. Maar soms is het goed ook voor elkaar op te komen bij specifieke regionale opgaven.

Ik was zelf vijf jaar geleden in Loppersum, eigenlijk rond de tijd dat er steeds meer informatie loskwam. De toenmalige burgemeester Rodenboog stond voor de immense taak zijn inwoners, die met de dag onzekerder werden en hun toekomstperspectieven zagen verdwijnen, nog enig vertrouwen te geven. Het was beklemmend.

We kunnen en zullen niet alle problemen ‘even’ oplossen

Binnenkort ga ik opnieuw naar Groningen. Nee, we kunnen en zullen niet alle problemen ‘even’ oplossen; dat blijft de rol en taak van de eigen lokaal bestuurders. Maar we kunnen wel helpen door onze contacten in Den Haag te benutten. Wij zitten immers dagelijks om de tafel met de top van vrijwel alle ministeries en soms, als je er bij de ene minister of DG maar niet doorkomt, is er een bestuurlijke ‘achterdeur’ die je als lokaal bestuurder niet meteen zou vinden.

Het is in ons aller belang dat we ook op dit dossier niet toestaan dat gemeenten, ook als het maar om een klein deel gaat, tekortgedaan worden door een veel ruimer uitgeruste rijksoverheid.

Jantine Kriens is Algemeen directeur van de VNG, jantine.kriens@vng.nl, @kriens