VNG Magazine nummer 10, 15 juni 2018Missing media.
 
De afgelopen weken ben ik het halve land door geweest. De komende weken doe ik de andere helft. Op die manier ben ik in gesprek met alle provinciale verenigingen van gemeenten. Het valt me op wat een levendige bijeenkomsten dat zijn met een brede vertegenwoordiging uit alle geledingen. Ik spreek raadsleden, griffiers, wethouders en burgemeesters en tot mijn vreugd zijn er vaak ook mensen van de waterschappen en de provincie uitgenodigd. Met de interbestuurlijke samenwerking in de regio’s gaat het goed.
 
Deze bezoeken gebruik ik om met de gemeenten in een provincie te spreken over de thema’s die juist voor hen van belang zijn. Dat kan een uitdaging zijn die vooral regionaal speelt, zoals bijvoorbeeld de zorgelijke ontwikkeling in Noord-Brabant waar zo’n 40 procent van de boeren ernstig overweegt te stoppen met hun onderneming. Maar het kan ook een nieuwe aanpak zijn die regionaal wordt ontwikkeld en waar we wellicht elders in het land iets van kunnen leren. De manier waarop in Groningen gewerkt wordt aan de Gemeente van de Toekomst vind ik erg inspirerend. Het lukt hen om jongeren echt te interesseren voor en te betrekken bij het lokaal bestuur.

Met de interbestuurlijke samenwerking in de regio’s gaat het goed

We bespreken ook de afspraken die er zijn gemaakt in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) tussen de rijksoverheid en alle andere bestuurslagen. Met het IBP is er een vorm afgesproken waarop overheden met elkaar gaan samenwerken: op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.  

De volgende stap voor ons, de gemeenten, is nu om te kijken hoe we deze werkwijze kunnen benutten om de vraagstukken die voor óns van belang zijn op de agenda te krijgen. Dat wordt leidend voor de Meerjarenvisie die we dit najaar bespreken en die voor de VNG de richtlijn zal zijn voor de komende vier jaar. Vóór we tot zo’n visie komen, zal ik aan het eind van dit jaar opnieuw een ‘rondje langs de velden’ maken en met alle provinciale verenigingen bespreken wat de hoofdlijnen van deze Meerjarenvisie zouden moeten zijn.
 
Nu er met het IBP rust en helderheid kunnen komen in de manier waarop de samenwerking tussen bestuurslagen het best kan worden vormgegeven, is het nog belangrijker geworden dat er ook door de gemeenten onder elkaar goed wordt samengewerkt.  
 
Samen staan we sterker en daar plukken onze inwoners de vruchten van.
 
Lees het interview met vicevoorzitter van de VNG Hubert Bruls over het Interbestuurlijk Programma (VNG Magazine, 1 juni 2018) via  
www.vng.nl/IBP-Bruls.
 
Jantine Kriens is Algemeen directeur van de VNG
jantine.kriens@vng.nl@kriens