VNG Magazine nummer 11, 21 juni 2019 Missing media-item.

Op 30 en 31 augustus organiseert de VNG samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken het eerste Nederlandse Democratiefestival op het eiland Veur-Lent bij Nijmegen. Denk aan debatten over werk en inkomen, duurzaamheid en onderwijs. Denk aan een workshop waarin je leert speechen als Obama. Denk aan lezingen van Maarten van Rossem, Sunny Bergman en Hugo Borst. En natuurlijk zou het geen festival zijn zonder foodtrucks, muziek, film en theater. Het Democratiefestival is een grootschalig evenement waar we duizenden Nederlandse inwoners verwachten. Gedurende deze dagen gaan zij met elkaar, én met bestuurders, in gesprek over de kracht en de uitdagingen van de democratie.

Het idee voor dit festival kwam van minister Kajsa Ollongren zelf. In Scandinavië, waar haar wortels liggen en waar ze nog steeds vaak komt, bestaan festivals naar dit model al langer. Het doel van een dergelijk evenement is het bestaan van de democratie te vieren en te ervaren, iets waar ik persoonlijk grote waarde aan hecht. Eind jaren zeventig werkte ik als leerkracht in een internationale schakelklas, waar het streven was om leerlingen van diverse achtergronden zo snel mogelijk te laten doorstromen naar het regulier onderwijs. Bijna dagelijks werd ik me ervan bewust hoe bijzonder het is dat wij in een democratie leven, en hoe schrijnend het is als je niet de luxe hebt om in die vrijheid op te groeien. De vrijheid om je mening te geven, de vrijheid om je stem te laten horen, om te mogen meebeslissen: voor de kinderen in mijn klas, en voor hun ouders, waren dit helemaal geen vanzelfsprekendheden. Ik besefte toen al dat wij hier in Nederland bedeeld zijn met een groot goed, en dat we dat eigenlijk veel te weinig koesteren. Het werd de grote inspiratiebron voor mijn latere werk als ambtenaar in Rotterdam. En het is nog steeds een grote drijfveer in mijn werk voor de 355 Nederlandse gemeenten en hun inwoners.

Het is schrijnend als je niet de luxe hebt om in vrijheid op te groeien

U begrijpt dat ik enthousiast ben over het feit dat we in Nederland eindelijk ook een festival organiseren om de democratie te eren. Ik hoop dat u mijn enthousiasme deelt. Want dit festival is niet alleen een leuke afsluiting van de vakantieperiode, het biedt u als bestuurder of volksvertegenwoordiger de uitgelezen kans om met uw inwoners in gesprek te gaan. Regel een bus en zorg ervoor dat er geen zitplaats leeg blijft. Dan kunt u al op weg naar Veur-Lent nader kennismaken met de mensen waar u het allemaal voor doet.

Jantine Kriens is Algemeen directeur van de VNG: jantine.kriens@vng.nl@kriens

Zie ook het bericht over burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tevens vicevoorzitter van de VNG, was afgelopen weekend op het Democratiefestival in Denemarken om inspiratie op te doen.