VNG Magazine nummer 17, 9 november 2018Missing media.
 
In één week reis ik van een standaard Van der Valk Hotel in Sneek naar het karakteristieke stadhuis van Vlissingen. Achter in de auto beantwoord ik e-mails en bereid ik me voor op de bijeenkomsten. Deze weken zie ik heel wat van Nederland. Ik bezoek alle twaalf provinciale afdelingen om informatie op te halen voor de meerjarenvisie van de VNG. 

Die meerjarenvisie gaat over de periode 2020-2024 en wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 2019. Dan bepalen we met elkaar wat er de komende vier jaar gaat gebeuren. Welke thema’s willen we prioriteit geven? Wat willen we in die vier jaar bereiken?

Het is een bewuste keuze om de informatie voor die meerjarenvisie op te halen in en met de provinciale afdelingen. Lange tijd was de VNG een vereniging die vooral de algemene belangen van alle Nederlandse gemeenten behartigde. Daarbij probeerden we het beleid dat in Den Haag werd bedacht te beïnvloeden en vervolgens te vertalen naar gemeenten. In een tijd dat de uitdagingen van gemeenten redelijk voorspelbaar en vergelijkbaar waren, was dat een prima werkwijze. 
Maar in een samenleving die zich snel ontwikkelt en die steeds gevarieerder is, kunnen we niet meer volstaan met algemeen beleid. De veranderingen in de maatschappij vragen om een andere aanpak. We willen een vereniging zijn die oog heeft voor de specifieke opgaven van de regio’s. Die in Den Haag thema’s op de agenda zet, in plaats van andersom. We willen de variëteit zichtbaar maken en het Rijk betrekken in de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan.

We willen een vereniging zijn die oog heeft voor de specifieke opgaven van de regio’s

In Zeeland is er bijvoorbeeld een tekort aan woningen. De haven van Vlissingen groeit, er komen arbeidsplaatsen bij. Maar er zijn niet genoeg huizen in de omgeving om die nieuwe arbeidskrachten onder te brengen. Dat woningvraagstuk moet snel worden aangepakt. Je wil niet dat de kans die er nu ligt verloren gaat. 

Friesland heeft weer heel andere opgaven. Tijdens de bespreking vorige week uitten sommigen de vrees dat het platteland opgeofferd zal worden om aan de energiebehoefte van de Randstad te voldoen. Ik snap die vrees en toch zullen we op zoek moeten naar de juiste balans. We maken Nederland met elkaar. Het prachtige, uitgestrekte landschap waar ik deze week doorheen reisde, is net zo goed deel van Nederland als de havens van Vlissingen en Rotterdam. 

Ik vind dat verschillen van waarde zijn. Natuurlijk moeten we prioriteiten stellen, we kunnen niet álle opgaven op de agenda zetten. Maar juist de verschillen tussen gemeenten geven kleur aan ons land én aan onze vereniging. Wat mij betreft, mogen gemeenten best wat meer kleur bekennen. Want Van der Valk Hotels zijn prima, maar vergaderen in een sfeervol stadhuis heeft wel mijn voorkeur.
 
Jantine Kriens is Algemeen directeur van de VNG: jantine.kriens@vng.nl, @kriens