Nummer 5, 24 maart 2017

Vorige week ging Nederland naar de stembus. De verkiezingsuitslag laat zien dat Nederland tot op het bot verdeeld is tussen een boos en ontevreden deel van de bevolking en een optimistisch deel. Waarschijnlijk herkent u die twee typen burgers ook in uw eigen gemeente.

Volgens sommigen is alles mis in Nederland, kun je geen enkele politicus vertrouwen, maakt het niet uit wie regeert en doen ‘ze’ toch nooit wat gewone mensen willen. Boos op alles en iedereen keren zij zich af van de traditionele politiek. Zij stemden op Wilders en het Forum voor Democratie: twee partijen die de hele ‘politieke klasse’ failliet hebben verklaard en om het hardst roepen dat het ‘partijkartel’ het volk verraden heeft.

De twee volkspartijen CDA en PvdA – ooit goed voor 108 zetels – hebben er nu slechts 28. Voor de negen volksvertegenwoordigers van de PvdA is een klein hoekje in de Kamer genoeg. Deze volkspartijen lukte het brede lagen van de bevolking te mobiliseren. Het CDA was bij uitstek de partij die met gezinspolitiek de solidariteit tussen generaties organiseerde en de PvdA verbond de onder- en middenklasse met een uitgebreid stelsel van sociale voorzieningen die armoede voorkwam in tijden van werkloosheid, ziekte en bij ouderdom. Zij hebben Nederland gemaakt tot wat het nu is, maar de kiezer is er klaar mee.

Natuurlijk zijn er nog genoeg mensen die wel optimistisch zijn, die geloven dat je via de politiek dingen kunt veranderen. Zij stemden vooral op de grote winnaars GroenLinks en D66. Deze kiezers zien grote mogelijkheden in het vernieuwen van de economie en in de vergroening van het belastingstelsel. Zij hebben een ongebreideld vertrouwen in het individu, maar het is onduidelijk hoe zij verschillende groepen willen verbinden.

Geen van beide kampen heeft een meerderheid. Ondanks een verlies van 20 procent heeft de VVD de PVV van Wilders overduidelijk verslagen. Maar het is geen knock-out. Wilders won ook, hoewel hij bij lange na niet het resultaat van 2010 evenaarde. Tegelijkertijd waren de grote winnaars de duidelijkste ‘anti-Wilders-partijen’: D66 en GroenLinks.

De les uit deze verkiezing is dat Nederland tot op het bot verdeeld is en het politieke landschap is verkruimeld.

De kiezer valt niets te verwijten

Nooit was ons parlement zo gefragmenteerd. Links is weggevaagd: gezamenlijk hebben PvdA, GroenLinks en SP slechts 37 zetels. Maar ook traditioneel rechts is verzwakt: CDA en VVD komen samen op 52 zetels. Er zijn minimaal vier partijen nodig voor een parlementaire meerderheid. Veel kiezers willen meer zekerheid en bescherming, maar door hun stem op populistische en splinterpartijen krijgen ze juist meer onzekerheid en instabiliteit.

Onder dit gesternte gaat u op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Bij de vorige verkiezingen was de versplintering al groot en het is te verwachten dat deze nog verder zal toenemen. De kiezer valt niets te verwijten. Wel het onvermogen van politieke partijen die nog slechts een kleine politieke niche aan kiezers lijken te mobiliseren.

André Krouwel, Politicoloog VU en wetenschappelijk directeur Kieskompas, andre.krouwel@vu.nl, @AndréKrouwel