Coert van Ee is burgemeester van Zederik en werd tijdens de VNG-bestuurdersdag (najaar 2014) geïnterviewd.

‘Zederik zit in een traject waarin keuzes worden gemaakt over de bestuurlijke toekomst. We zijn tot de conclusie gekomen dat het steeds lastiger wordt om als kleine, op zichzelf staande gemeente de complexe klus te klaren die op ons af komt met alle decentralisaties.

Als gemeenten zullen we de handen in elkaar moeten slaan. De vraag is hoe: door fusie of meer samenwerking? De meerderheid van de raad wil vanaf 2018 met Leerdam en Vianen verder als één gemeente Vijfheerenlanden. Ook het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven hebben zich unaniem uitgesproken voor opschaling.

In deze periode moeten bestuurlijke knopen worden doorgehakt. Draagvlak en de stem van onze inwoners wegen voor ons zwaar. Voor ons als bestuur is ook heel belangrijk dat deze fusie geen wezenlijke gevolgen heeft voor de identiteitsbeleving van inwoners van de verschillende kernen.

Daarom hebben we gekozen voor een traject waarbij we onze inwoners intensief betrekken, betrokken laten voelen of betrokken laten zijn. Behalve inspraakavonden hebben we een dorpentocht georganiseerd en er is een e-debat gevoerd, waarin onze inwoners meningen konden uitwisselen en digitaal konden stemmen op een aantal vragen.

Vooral dat met elkaar in discussie gaan tijdens het e-debat bleek belangrijk voor het draagvlak. Vooraf was 55 procent tégen, ná het debat was 55 procent van onze inwoners vóór.’