Time-out Toolbox

Time Out afbeelding

Time-out is een online preventie campagne die zowel landelijke als regionale communicatiemiddelen bevat. Naast een landelijke inzet die vanuit VWS wordt gedaan, worden alle Veilig Thuis regio’s, de Geweld hoort nergens thuis regio’s en de centrumgemeenten opgeroepen om op deze campagne te adopteren en zo de handen ineen slaan om huiselijk geweld en kindermishandeling in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar te maken. Alle middelen worden zonder kosten beschikbaar gesteld in deze Time-out toolbox.

Deze campagne slaagt en levert meer op wanneer we dit samen doen en de handen in één slaan. Op landelijk niveau hebben Veilig Thuis, de Kindertelefoon en Geweld hoort nergens thuis (GHNT) dit al gedaan. Deze toolbox helpt om in deze campagne ook landelijk en regionaal met elkaar te verbinden en zo elkaars mooie werk te versterken.

De Time-out toolbox bevat alle on- en offline communicatiemiddelen die gemaakt zijn voor Veilig Thuis de Kindertelefoon en de Geweld hoort nergens thuis regio’s.

Let op: het duurt een aantal minuten voor je de zip-bestanden via je download map kunt openen.

Veilig Thuis, de Kindertelefoon en GHNT trekken samen op

Ga even naar buiten, loop een blokje om, slaap er een nachtje over of praat met een vriend die je vertrouwt. Allemaal vormen van een Time-out. We doen het allemaal meerdere keren per dag:  een stapje terug zetten, op een andere manier naar de zaken kijken of een kop koffie of thee pakken voordat je reageert. In de sport is een Time-out nemen heel gewoon en onderdeel van de strategie, maar in relatie tot (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling is dat zeker nog niet gebruikelijk.

Time Out afbeelding

Eerste stap

Een Time-out is de eerste stap die jongeren en volwassenen kunnen zetten om escalatie en geweld te voorkomen. Een moment om even na te denken, om met iemand te praten, om tot jezelf te komen. Een mogelijkheid om de emoties even te laten bekoelen en bij zinnen (ratio) te komen.

Niet verder escaleren

Samen met Veilig Thuis en de Kindertelefoon ontwikkelt het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) een awareness campagne rondom het begrip Time-out. Deze ‘campagne’ maakt mensen bewust van de aanwezigheid van huiselijk geweld, agressie en kindermishandeling in onze maatschappij. Daarnaast zorgt het er mede voor dat de spanning, stress en escalaties waaruit dit geweld voort kan komen bespreekbaar worden en laat zien dat Time-out een hulpmiddel is om te voorkomen dat huiselijke spanningen (verder) escaleren tot geweld en mishandeling. De campagne Time-out moet niet verward worden met Time-out als interventie, in een plan van aanpak van Veilig Thuis. Time-out is een uitwerking onder het Steunpakket Welzijn Jeugd.

Bespreekbaar maken

Zo levert Time-out een bijdrage aan het bespreekbaar maken en ‘normaliseren’ van het feit dat als gevolg van huiselijke spanningen, stress en escalaties huiselijk geweld en kindermishandeling in de maatschappij voorkomen. Dat het vaak dichterbij is dan je denkt. Maar dat je er niet alleen voor staat en er hulp voorhanden is. Zo biedt Time-out een concreet handelingsperspectief.

Co-creatie

De ontwikkeling van het Time-out concept wordt niet alleen door drie partijen gedaan, maar ook ervaringsdeskundigen werken mee. De jongerenraad van de Kindertelefoon speelt een rol en Time-out wordt meegelezen door vijf GHNT-regio’s. Dat zijn Twente, West Brabant, Noord-Holland-Noord, Arnhem en Hart van Brabant. Het is voor het eerst dat Veilig Thuis, de Kindertelefoon en GHNT samen optrekken in één campagne.

Voor meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl