Gaby Coolen (Pameijer) en Tristan (ervaringsdeskundige)

Pameijer begon in 2013 met Buurtcirkels, gebaseerd op het Britse concept van Community Supported Networks. Een Buurtcirkel bestaan uit 9 tot 12 deelnemers die relatief dicht bij elkaar wonen, en elkaar helpen met formulieren, klussen, boodschappen. Ze zetten hun talenten en vaardigheden om te helpen. Een keer per week komen ze sowieso bij elkaar.

In elke Buurtcirkel is een vrijwilliger die bekend is in de wijk en de samenwerking ondersteunt. Hij helpt met het leggen van contacten met wijkbewoner en het bouwen van een eigen netwerk. Een van die vrijwilligers is Tristan. Hij organiseert groepsbijeenkomsten waar hij geregeld kookt. Vroeger zat Tristan in begeleid wonen. Hij wilde graag zelfstandig wonen. Toen hij een woning had gekregen, was de Buurtcirkel voor hem een belangrijke buffer. Nu gaat het zo goed met hem dat hij zelf mede de kar trekt.

De Buurtcirkel wordt ondersteund door een Buurtcirkelcoach. Dit is een professional van Pameijer. Hij ondersteunt het reilen en zeilen in de groep en geeft als het nodig is individuele ondersteuning. De insteek van de Buurtcirkelcoach is dat hij deelnemers ondersteunt bij het ontdekken en versterken van hun talenten en vaardigheden.

Het programma B-Team maakte een reportage over Tristan de Buurtcirkel.

Minder druk op mantelzorgers en eenzaamheid vermindert

Buurtcirkels passen in het uitgangspunt van een inclusieve samenleving. Het idee is dat er minder druk ligt op mantelzorgers en dat eenzaamheid vermindert door betere contacten in de wijk. Dit kan overlast terugdringen en soms zelfs dakloosheid voorkomen.