Gemeente Rotterdam: Buurtcirkel

Doelen

  1. Opbouwen van een informeel netwerk voor mensen die langdurige begeleiding nodig hebben en zo kunnen meedoen met het leven in de wijk
  2. Informele ondersteuning, herstelondersteuning en participatie
  3. Groeien in autonomie, zelfredzaamheid en reciprociteit

Toelichting

Samenwerking tussen gemeente, vrijwilligers, professionele (woon)coach en buurtbewoners.

Als het nodig is zoekt de coach samenwerking met andere professionals, zoals welzijnswerk, woningcorporaties of zorgorganisaties.

Een Buurtcirkel is een sociaal netwerk van 9-12 mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Iedere deelnemer zet zijn eigen talenten in voor de anderen. Om deel te nemen aan een Buurtcirkel heb je een beschikking nodig, welke aangevraagd kan worden bij het Wmo-loket van de betreffende gemeente.

Relevantie en potentie

Buurtcirkel is een krachtig concept dat de eigen regie verhoogt. Mensen gaan eigen talenten beter benutten en zijn minder afhankelijk van professionals. Informele buurtcontacten worden versterkt, waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. Het programma draagt bij aan betrokken verbindingen van de deelnemers met de wijk.

Pameijer heeft een strategie ontwikkeld om het programma landelijk te verspreiden en ontwikkelde ook een training voor buurtcirkelcoaches.

Meer informatie

Lees hier meer over op de website. Het idee voor de Buurtcirkels komt uit Engeland, lees hier meer over op www.keyring.org.