Het geld dat gemeenten nu krijgen voor onderwijshuisvesting is bij lange na niet genoeg om schoolgebouwen neer te zetten die voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en aan toekomstige duurzaamheidsnormen. Het budget moet substantieel omhoog.

Volgens wethouder John Does (HOP) van Heerhugowaard is de huidige financiering gebaseerd op de werkelijkheid van bijna veertig jaar geleden. Van 1979, om precies te zijn. ‘Juist een tijd waarin heel sobere scholen werden gebouwd.’

Namens Heerhugowaard en vijf andere Noord-Hollandse gemeenten diende hij tijdens de ALV een motie in die het bestuur van de VNG opdraagt met het Rijk te gaan praten over een bekostigingssystematiek die past bij deze tijd.

In de motie wordt ook de korting op het budget voor onderwijshuisvesting (2015) gememoreerd. Gemeenten moeten het sindsdien met 250 miljoen minder doen. Dat was in strijd met de normeringsafspraken van het Gemeentefonds. De motie werd met algemene stemmen aangenomen. (LM)

Terug naar het overzicht: ALV 27 juni 2018.