Ralph Pans en Jasja van Ark brachten op 28 augustus 2012 een bezoek aan de gemeente Brielle op het eiland Voorne Putten. Tijdens het bezoek voerden zij een geanimeerd gesprek met het college over uiteenlopende onderwerpen.

Missing media.
Ralph Pans met het college van Brielle op wethouder Verbeek na

Het betrof samenwerkingsstructuren, woningbouw, de herijking van het gemeentefonds, stijging  van de uitkeringsgerechtigden, burgerparticipatie, raadsverkiezingen het strategisch traject en tenslotte een terugblik op het VNG-congres. Door de bijzondere geografische positie van Brielle – op een eiland onder de rook van Rotterdam – werkt de gemeente samen op uiteenlopende intergemeentelijke niveau’s.

Schalen
Het openbaar vervoer en de jeugdzorg zijn bij de stadsregio Rotterdam belegd. De woningmarkt is een zaak van zowel de stadsregio als Voorne Putten, terwijl de hulp in de huishouding/ Wmo samen met buurgemeente Spijkenisse wordt opgepakt. Met de gemeente Hellevoetsluis is een verkenning gaande voor verdergaande (ambtelijke) samenwerking. Daar is nu al de Intergemeentelijke sociale dienst gehuisvest. Spijkenisse trekt de arbeidsmarktregio en Brielle heeft op Voorne Putten zelf een leidende rol wanneer het gaat om onderwijshuisvesting en het opleidingentraject voor de gemeenteambtenaren.

VNG
Ralph Pans praatte het college bij over de inzet voor de verkiezingen, het strategisch traject en de wederzijdse mogelijkheden van VNG Connect en de Voorne Academie. Na een korte positieve terugblik op het gesprek en een fotomoment werd het bezoek afgerond.