Op 15 maart 2011 werd Kees Jan de Vet (Directieraad VNG) op het gemeentehuis van Boxmeer ontvangen door de wethouders Hendriks-van Haren en Ronnes, gemeentesecretaris Van der Loo en hoofd P&O Brouwer. Burgemeester Van Soest en wethouder De Graaf waren niet aanwezig; zij waren met een Brabantse handelsmissie mee naar China.

Missing media-item.

Tot grote spijt van het college van Boxmeer gaan de discussies in de gemeente steeds meer over de financiën en steeds minder over de inhoud. Een steeds kleiner deel van het gemeentebudget is direct beïnvloedbaar en dus is er voor gemeenten steeds minder beleidsvrijheid.

De VNG krijgt dan ook als boodschap mee: ‘Hou nadrukkelijk de beleidsvrijheid van gemeenten in het oog bij de onderhandelingen over het bestuursakkoord.’

Herindelingen
Boxmeer heeft in de afgelopen jaren met meerdere herindelingen te maken gehad. De ervaring van Boxmeer is dat een herindeling altijd een aantal ‘wen-jaren’ vergt. Voor bestuur en medewerkers, maar ook voor de inwoners. De gemeente kent nu elf kernen.

Kinderdagverblijf of caravanstalling?
Boxmeer is erg gericht op samenwerking met andere gemeenten, ook buiten de eigen provincie. Boxmeer heeft een vergaande samenwerking met Sint Anthonis. Sint Anthonis heeft haar personeelszaken volledig bij Boxmeer ondergebracht.

Boxmeer hoopt dat deze samenwerkingsverbanden mede zullen helpen bij de grote uitdaging die er op agrarisch gebied ligt. Steeds meer agrarische bedrijven zoeken een andere bestemming. Maar niet ieder bedrijf kan een kinderdagverblijf of een caravanstalling worden.

Missing media-item.

Functiewaarderingssysteem
De gemeente Boxmeer heeft, op initiatief van de gemeentesecretaris, een eigen functiewaarderingssyteem (fuwa-systeem) ontwikkeld. Met dit systeem kon de gemeente fors bezuinigen op de kosten voor personeel.

Uitgangspunt van het fuwa-systeem zijn de wetten die de gemeente geheel of gedeeltelijk uitvoert. Met als resultaat een zeer systematische weergave van de functies en een andere werkwijze. Medewerkers zijn zich veel bewuster van hun takenpakket.

Boxmeer vraagt de VNG of er naast het eigen HR21-systeem van de VNG interesse is voor dit systeem. De VNG zal dit bezien.