Burgemeester Out vertelt dat de gemeentelijke organisatie Borger-Odoorn een van de 3 Citta Slow gemeenten is in Nederland: ze baseert het dagelijks handelen op kernwaarden als gezonde leefomgeving en milieu en landschappelijke kwaliteiten. Daarmee houdt de gemeente het cultuurhistorisch erfgoed en plaatselijke tradities hoog in het vaandel.

Sandra Korthuis en beleidsmedewerker Jasja van Ark brachten in november 2010 een bezoek aan Borger-Odoorn.

Krimp
Wethouder Bruintjes vertelt over hervormingen van de lokale onderwijsstructuur die nodig zijn vanwege de verwachte krimp van de bevolking van 26.000 naar 20.000 inwoners in 2040. De gemeente vindt dat de VNG het thema krimp snel en goed heeft opgepakt. Dankzij de VNG zijn er nuttige contacten gelegd.

VNG-informatie
Er is bij de gemeente Borger-Odoorn een medewerker gedeeltelijk vrijgemaakt om alle VNG-informatie snel en efficiënt door te geleiden binnen de gemeente.

Verder zijn de collegeleden tevreden over de belangenbehartiging door de VNG. De VNG is goed in staat de gemeenschappelijke deler te benoemen in de dossiers.