Na 2020 moeten alle vervuilde bodemlocaties veilig zijn voor mensen en milieu. Dit betekent dat deze locaties gesaneerd moeten zijn, dat de risico’s van de vervuiling onder controle zijn of dat er tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Dit staat in het Bodemconvenant 2016-2020, dat 17 maart 2015 door het ministerie van IenM,  het Interprovinciaal Overleg (IPO), VNG en de Unie van Waterschappen is getekend.

Deze overeenkomst is een vervolg op het Bodemconvenant 2010-2015.

Meer informatie