Maandelijks schrijft Pascale Georgopoulou, verbonden aan het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG (en daarvoor raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen), een blog over de Omgevingswet voor de VNG Raadsledennieuwsbrief.

Klik in het rechtermenu op het artikel van uw keuze.

Meer informatie