Samenwerking in de U16 rondom integratie van vluchtelingen

Het onderwerp gezondheid als onderdeel van integratiebeleid is nog een beetje een black box voor mij, kun je dat nog eens uitleggen? Wat betekent dat nu precies voor ons?’ Zomaar een paar vragen van gemeenteambtenaren die ik in de eerste weken van mijn regiocoördinatorschap voorbij hoorde komen.

Begrijpelijk want gezondheid raakt aan verschillende domeinen en is voor vluchtelingen van invloed op de kansen op integratie. Zoals bij het vinden van werk, de taal leren en kinderen opvoeden. Gezondheidsproblemen als psychische klachten, infectieziekten en complicaties bij de zwangerschap plus opvoedingsproblemen komen bij vluchtelingen vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Voor gemeenten is het daarom van belang om zicht te houden op de gezondheid van vluchtelingen.

Op basis van de kennis die landelijk en lokaal voorhanden is, kan de gemeente passende (preventieve) maatregelen nemen. Een paar voorbeelden uit de regio Utrecht. De gemeente Zeist maakt nieuwkomers wegwijs door middel van een app met informatie over bijvoorbeeld sporten, winkelen, zorg en welzijn in het Arabisch en Tigrinya. En de Jeugdgezondheidszorg in de regio Utrecht is gestart met het brengen van een huisbezoek na vestiging van een nieuwkomersgezin in de gemeente. Zo komt de eventuele extra zorgbehoefte van de ouders en kinderen snel in beeld.

Gemeenten kunnen ook een regierol nemen bij het bij elkaar brengen van partijen. Bijvoorbeeld om zorgelijke signalen over minderjarige alleenstaande Eritreeërs op te pakken. Een jeugdarts vertelde mij haar zorgen over deze groep in een van haar gemeenten, vanwege aanhoudend ziekteverzuim, agressief gedrag, drank- en drugsgebruik, (ongewenste) zwangerschappen en schoolverzuim. Dan is er intensieve samenwerking nodig tussen alle betrokkenen en de gemeente om passende begeleiding te bieden.

Gemeenten in de regio Utrecht werken ook intensief samen rond dit thema. De U16-gemeenten sloegen de handen ineen om de integratie en huisvesting van vluchtelingen te bevorderen (U16 zijn de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede). Het samenwerkingsverband heeft twee belangrijke speerpunten: het eerste is een doorlopende lijn qua huisvesting van het AZC naar een huis in dezelfde regio en het tweede is op dag één na aankomst in het AZC starten van activiteiten om de integratie te bevorderen.

Vertegenwoordigers van de U16-gemeenten tekenden op 18 januari 2017 een bestuursovereenkomst om de samenwerking rond de integratie van vluchtelingen kracht bij te zetten (zie foto).

In mijn rol als regiocoördinator bespreek ik met de gemeenten hoe gezondheid een plaats kan krijgen in de realisatie van deze afspraken. Tot nu toe merk ik dat er bij de deelnemende gemeenten een enorme urgentie is om daar waar nodig (en mogelijk) samen te werken. Samen sta je immers sterker.

9 februari 2017

Terug naar overzicht