Een gezonde keuze, ook voor vluchtelingen

We willen het allemaal: een gelukkige en gezonde keuze maken! Maar wat als die keuze onmogelijk wordt gemaakt, waardoor sterk zijn de enige keuze is die je nog hebt?

We reizen af naar Libanon, waar mijn nichtje Wany Shabantu sinds december 2016 verblijft met als doel zich in te zetten voor Syrische vluchtelingen. Ze neemt ons mee in haar ervaringen.

"Ruim een kwart van de Libanese bevolking bestaat op dit moment uit Syrische vluchtelingen. Ze wonen in tentenkampen, leegstaande gebouwen en kamers of worden door lokale bewoners in huis genomen.

De situatie in Libanon is voor vluchtelingen verre van ideaal. Ze moeten bijvoorbeeld een visum hebben om in Libanon te wonen. Zonder dit visum zijn ze illegaal en lopen ze de kans om opgepakt en uitgezet te worden. Het probleem is dat het visum veel geld kost, waardoor de meesten dit niet kunnen betalen.

Voor wat betreft de medische zorg: de geregistreerde vluchtelingen (registratie bij UNHCR) krijgen van de organisatie hulp bij het betalen van de medische kosten (75 procent). De overige 25 procent dient de vluchteling zelf te betalen. Voordat er operaties uitgevoerd worden, moet de UNHCR goedkeuring verlenen. Ik heb een situatie meegemaakt waarbij een kleuter op zaterdag haar been op verschillende plaatsen had gebroken. Ze konden haar niet direct helpen, omdat ze tot maandag moest wachten op de eventuele goedkeuring.

Wij bieden hulp aan ongeveer 300 gezinnen. Dit doen we door werkgelegenheid te creëren en praktische hulp te verlenen. De mensen die wij dagelijks helpen komen uit een land waar geen stabiliteit, veiligheid of zekerheid is. Er is niets zo onzeker als het leven in een oorlogsgebied. Ze gaan op de vlucht, op zoek naar zekerheid, bescherming en hoop voor de toekomst. De mensen die ik gesproken heb en gevraagd heb naar hun mening over Libanon, antwoorden vrijwel altijd negatief of teleurgesteld. Dit komt doordat ze zich niet veilig voelen, ondanks het feit dat ze nu in een land wonen waar geen oorlog is. Ze wonen in een land waar het grootste gedeelte van de inwoners op ze neerkijken, werkgevers ze discrimineren en waar ze geen toegang hebben tot dezelfde voorzieningen als de rest van de inwoners.

Juist voor mensen die op de vlucht zijn is het belangrijk dat ze met open armen opgenomen worden in de samenleving. Dit zorgt er namelijk voor dat ze tot rust kunnen komen en kunnen beginnen te werken aan herstel en opbouwen van een gelukkig en gezond leven.”

In vergelijking met Libanon is de vluchtelingenopvang in Nederland te overzien en goed georganiseerd. Maar laten we eerlijk zijn, ook hier valt nog een hoop te verbeteren. En juist daaraan kunnen wij als regiocoördinatoren met het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders een bijdrage leveren. Of het nu gaat om het communiceren van bestaande regels en/of afspraken over gezondheid, inzetten van praktische tools, organiseren van trainingen of bij elkaar brengen van een netwerk.

Laten we ons met zijn allen – gemeenten en samenwerkingspartners - vooral inzetten voor onze nieuwe buurman, vriend, collega, klasgenoot of ieder geval landgenoot. Laten we hen steunen en de mogelijkheid bieden om een gelukkige en gezonde keuze te kunnen maken, net zoals jij dat kunt.

25 januari 2017

Terug naar overzicht