Gezondheid als onderdeel van integratiebeleid in Doetinchem

Als regiocoördinator bezoek ik de 22 gemeenten in mijn werkgebied Noord- en Oost-Gelderland. Van Harderwijk tot Winterswijk. Mijn taak is om gemeenten te stimuleren om gezondheid van statushouders op te nemen in bestaand gezondheidsbeleid. De ambtenaren voor statushouders en publieke gezondheid bespreken met mij het gemeentelijk beleid. Daarbij stel ik vragen over beleid en voorlichting rond gezondheid, omdat dit een belangrijke factor is voor integratie van statushouders.

Doetinchem

En zo reed ik laatst naar de gemeente Doetinchem voor een gesprek met de coördinator van Samen Doetinchem, als vervolg op een eerder overleg met de gemeente. Samen Doetinchem is een project om participatie van statushouders te bevorderen via taal en werk. De coördinator en ik wilden bespreken hoe we voorlichting over gezondheid hierin een plek kunnen geven. Het overleg vond plaats in de kantine van het zwembad.

Al snel heb ik met de coördinator afspraken gemaakt over de scholing op het gebied van gezondheid van vrijwilligers bij Samen Doetinchem. Verloopt die scholing goed, dan gaan we die ook inzetten voor de 217 taalvrijwilligers van Doetinchem en een aantal andere gemeenten. Daarnaast komt er voorlichting voor de statushouders, over gezondheidszorg in Nederland en over seksuele gezondheid.

Voor een Internationale Schakel Klas (ISK) gaan we een ouderavond voor de Nederlandse en de vluchtelingen-ouders organiseren.

Belang van voorlichting

Soms stellen gemeenten of organisaties vragen over het belang van voorlichting. Zitten vluchtelingen hierop te wachten? Onthouden ze de informatie? Is dit niet erg aanbodgericht?

Wat als je zelf berooid in een land als Syrië of Eritrea belandt en daar je weg moet vinden? Informatie over de gezondheidszorg, het beleid rond alcohol en drugs, de omgang tussen mannen en vrouwen zou toch meer dan welkom zijn, zeker in je eigen taal? Natuurlijk onthoud en begrijp je niet alles, maar je kennis groeit en je kunt je vragen stellen aan de voorlichters via een tolk. Ook noemen de voorlichters informatieve apps, websites en Facebookpagina’s waar vluchtelingen hun weg kunnen vinden in de gezondheidszorg.

Maar niet alleen in Doetinchem, ook andere gemeenten informeer ik over de mogelijkheden om gezondheid te bevorderen via beleid en voorlichting. Dit leidt bijvoorbeeld tot zwemles, of voorlichting over alcohol en drugs op ISK’s. Of tot participatieworkshops met informatie over verzekeringen, 112 en verloskundigenzorg als onderdeel van gezondheidszorg in Nederland of een cursus opvoeden in twee culturen op scholen.

Soms is er sprake van herhaling van AZC-voorlichting, maar vaak gaat het om nieuwe informatie, toegespitst op de huidige situatie van vluchtelingen. De ervaring leert dat door herhaling de informatie beter overkomt.

Daarnaast is de voorlichting bestemd voor mensen die met statushouders werken, professioneel of vrijwillig. Bijvoorbeeld: wat is de achtergrond van de statushouder, hoe is hun cultuur, hoe kan ik met hen in gesprek gaan zodat informatie overkomt en ondersteuning of hulp lukt?

Voorlichting geeft antwoord op vragen die leven bij vluchtelingen, bij vrijwilligers en bij professionals. Gemeenten kunnen hun regiocoördinator vragen de mogelijkheden te inventariseren, zoals van de GGZ, verslavingszorg en de GGD, en stimuleren dat voorlichting tot stand komt. Want voorlichting draagt eraan bij dat statushouders hier hun leven kunnen vormgeven en bevordert hun integratie in Nederland.

6 april 2017

Terug naar overzicht