Signaleren van psychische problematiek bij statushouders

Anna de Haan van Pharos is binnen het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders, projectleider voor de onderdelen ‘Kennisvragen professionals’ en ‘Mentale veerkracht en psychische gezondheid’. In deze blog vertelt zij over een recente ervaring uit haar werk; de rol van klantmanagers bij het signaleren van psychische problematiek bij statushouders.

Wat ik mooi vind aan het kennisdelingsprogramma is dat ook binnen dit programma de integrale aanpak een belangrijke rol speelt. Zo gaf ik een workshop aan klantmanagers bij de Dag van de Uitvoering georganiseerd door Divosa op 6 april 2017. Op zo’n regionale bijeenkomst worden klantmanagers, andere uitvoerende medewerkers en leidinggevenden van sociale diensten in een bepaalde regio geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in hun werkveld. De meeste deelnemers zijn klantmanagers die mensen in de bijstand begeleiden.

Veel klantmanagers krijgen nu in grotere mate te maken met statushouders. Zij zijn de professionals die álle statushouders automatisch zien, want elke vluchteling die in een gemeente komt wonen, krijgt immers een bijstandsuitkering en dus een klantmanager toegewezen. Dat is voor ons programma een interessant gegeven.

Mijn collega’s Evert Bloemen, Elize Smal en ikzelf geven dit gehele jaar op de ‘Dagen van de Uitvoering’ workshops over de invloed van traumatisering op het inburgeren van statushouders. De eerste heeft plaatsgevonden in februari, de laatste zal plaatsvinden in oktober. We weten al heel lang dat een deel van de vluchtelingen psychische problemen heeft als gevolg van ervaringen met oorlog, geweld en verlies. Deze symptomen kunnen invloed hebben op hun functioneren en daarmee op hun vermogen om Nederlands te leren en in te burgeren. Vluchtelingen praten hier doorgaans niet gemakkelijk over, en de kans is dus groot dat deze problemen pas laat aan het licht komen.

In die workshops gaan wij vooral in op de rol van klantmanagers in de signalering van psychische problemen. Wat kun je hier als klantmanager betekenen? Hoe ga je hierover in gesprek met klanten met een vluchtelingachtergrond? Wie kun je inschakelen voor hulp? Wat ik heel interessant vond, was dat de meeste workshopdeelnemers wel vaak psychische problemen bij hun cliënten tegenkomen en die ook in verband brengen met niet kunnen werken, maar dat ze meestal niet goed weten wat hun eigen rol in de signalering daarvan zou kunnen of moeten zijn en welke stappen ze daarna kunnen zetten. Deze vragen sluiten mooi aan bij de methodiek die we nu aan het aanpassen zijn voor onder andere deze doelgroep van klantmanagers (zie de link hieronder naar: Gun ons de tijd).

Doordat we het gehele jaar workshops geven op verschillende plekken in Nederland (en deze doelgroep ook via de regiocoördinatoren bereiken), kunnen we met een grote groep klantmanagers praten over wat zij binnen een integrale aanpak van werk, inburgering en gezondheid voor statushouders kunnen betekenen. Dat is precies waar het in dit programma om draait!

Meer informatie

4 mei 2017

Terug naar overzicht