Bloemendaal is een fraaie en vrij rustige gemeente waar de acute maatschappelijke problemen niet erg spelen. Ralph Pans bezocht de gemeente op 1 november 2011. De gemeente heeft een grote aantrekkingskracht op stedelingen van elders vanwege de rust en de culturele voorzieningen: het openluchttheater bijvoorbeeld. Dat legt wel een zekere druk op de begroting.

Missing media.

Tijdens het werkbezoek wordt uitvoerig stilgestaan bij het bestuursakkoord  en de decentralisatie. Voor de VNG is het een halszaak dat het kabinet zich aan de afspraken houdt. Ook de herverdeling van het gemeentefonds komt ter sprake. Deze maand komt dat in het VNG-bestuur en de commissie Gemeentefinanciën aan de orde. Het college vraagt zich – met vele anderen – af wat daarvan op dit moment de noodzaak is, behalve een paar notoire knelpunten en de decentralisaties.

Het college waardeert van de VNG de bijeenkomsten voor de bestuurders, vooral die voor kennisoverdracht, maar het VNG-congres vindt men te duur en te overdadig. Ralph Pans zegt toe daar aandacht aan te zullen geven, maar voor het komend congres zal dat nog geen gevolgen hebben. Dat staat namelijk in het teken van 100 jaar VNG.