Zodra een transactie belangrijk is, zoals het doen van een aankoop, het indienen van een aanvraag, het aangaan van een verplichting is een autorisatie noodzakelijk, door een gezaghebbende partij: is de betaling gegarandeerd, is de aanvrager de persoon die hij zegt te zijn, is hij gerechtigd een dergelijke verplichting aan te gaan? Registers, banken, notarissen en overheden zijn voorbeelden van zulke autoriteiten die vaak met dit doel worden geraadpleegd en ingezet.

Nieuwe vorm voor veilige transacties

Blockchain kan deze tussenpersonen in de toekomst overbodig maken, omdat de benodigde gegevens online kunnen worden opgeslagen; niet door één centrale organisatie, maar door de computers van alle deelnemers in de Blockchain-netwerken. Samen kunnen deze computers een online gedistribueerd grootboek vormen dat voortdurend wordt bijgewerkt. Transacties via Blockchain kunnen efficiënter, goedkoper en sneller plaatsvinden. En daarom heeft Dubai de ambitie om in 2020 alle overheidsdienstverlening met toepassing van de blockchain-techniek uit te voeren.

Bitcoins, containers en zonne-energie

Blockchain kent allerlei toepassingen. De bekendste toepassing is de bitcoin: een online betaalmiddel buiten banken om. Maar er is nog veel meer mogelijk. Een mens kan een digitale identiteit krijgen, maar dat geldt ook voor voorwerpen zoals een container in de Rotterdamse haven. Stel je voor dat die zelf weet waar hij moet zijn, zich autonoom laat bevoorraden en automatisch afrekent met de afnemer. Blockchain kan dat mogelijk maken. Of denk aan het automatisch afrekenen van energie: steeds meer mensen hebben zonnepanelen. Bij overcapaciteit kan de energie naar de buurman gaan en automatisch worden afgerekend, zonder dat de energiemaatschappij daar tussen komt.

Gemeenten en blockchain

Bijna dertig gemeenten hebben inmiddels een pilot achter de rug waarin zij de meerwaarde van blockchaintechnologie bestudeerd hebben en waarbij ze hebben behandeld hoe ze concrete stappen kunnen nemen. De pilots werden via de VNG Pilotstarter georganiseerd.

Enkele gemeentelijke voorbeelden

De Gemeente Zuidhorn test het gebruik van blockchain uit voor het aanvragen, toekennen en afhandelen van het kindpakket; de Gemeente Barneveld experimenteerde met blockchain voor het aanvraagproces van een duurzaamheidslening; de gemeenten Arnhem (met de 'Gelrepas'') en Breda (met de ''BredaPas'') onderzochten de mogelijkheid van blockchaininzet voor het gebruiken van een pasjes-systeem voor minima. En in de Gemeente Utrecht wordt een proef uitgevoerd met het inzet van blockchain bij de schuldhulpverlening.

Blockchain - Een praktische handleiding voor overheden

‘Blockchain - Een praktische handleiding voor overheden’ is een handreiking voor gemeenten die aan de slag willen met blockchaintechnologie. De publicatie maakt het voor ambtenaren mogelijk om te bepalen of blockchain geschikt is voor het oplossen van hun vraagstuk. Tevens wordt uiteengezet welke technische, organisatiekundige en juridische keuzes er dan gemaakt kunnen worden en wat daar de bijbehorende voor- en nadelen van zijn.

Meer informatie

Zie ook