Partijen moeten in de stukken aangegeven waarom hun standpunt het juiste is. In het fiscale procesrecht (dus ook bij gemeentelijke belastingen en in waardegeschillen) geldt de vrije bewijsleer als uitgangspunt. Volgens de vrije bewijsleer bepaalt de rechter: