Nummer 20, 2016

Auteur: Jean-Paul Meuldijk (Leefbaar Capelle), wethouder financiën en buitenruimte, Capelle aan den IJssel

Veel gemeenten heffen precariobelasting op kabels en leidingen van netbeheerders. In de ogen van wethouder Jean-Paul Meuldijk van Capelle aan den IJssel is dat een zeer bezwaarlijke manier om de lokale schatkist te spekken.

Inwoners uit andere gemeenten worden volgens hem onnodig op kosten gejaagd, omdat in de wet is bepaald dat de netbeheerders de precariobelasting moeten doorbelasten aan alle inwoners binnen hun leveringsgebied.

Nog veel erger is de explosieve stijging van het aantal gemeenten dat snel precariobelasting heeft ingevoerd, nadat minister Plasterk in 2015 liet doorschemeren om per 2017 een verbod in te voeren. Deze gemeenten willen een graantje meepikken van een door de minister beloofde compensatieregeling. Onze inwoners zijn de dupe van dit ‘graaigedrag’.

In Capelle aan den IJssel hebben we de financiën goed op orde. We investeren volop in de stad, zonder dat we de lokale lasten laten stijgen. Wij hoeven geen precariobelasting te heffen om onze begroting sluitend te krijgen. Maar vanaf volgend jaar betalen de Capellenaren ten onrechte een nog hogere energierekening. In mijn ogen is dat onacceptabel. Ik roep alle gemeenten op om meteen te stoppen met het heffen van precariobelasting. En als dat niet lukt, dan zou het in ieder geval van goed fatsoen getuigen als onze inwoners worden gecompenseerd voor de geleden schade.

Enorme schade

Die schade is enorm. In Capelle behoren we tot het gebied van netbeheerder Stedin. Van de 89 gemeenten in dit gebied hieven in 2015 in totaal 16 gemeenten precario. Daar zijn er nu 19 bijgekomen, waaronder Gorinchem, Veenendaal, Amersfoort en Dordrecht. Stedin heeft nog niet alles in kaart gebracht en verwacht dat het uiteindelijke aantal nog toeneemt. Dit betekent dat de doorbelasting op de gas- en energierekening van de Capellenaar verdubbelt. Dit jaar ging het nog om 16 euro per huishouden, maar vanaf 2018 is dat opgelopen tot meer dan 30 euro. In totaal betekent het een oneerlijke kostenpost van minimaal 1 miljoen euro per jaar.

Compensatie

Lang was mijn hoop gevestigd op de minister. Hij kondigde eerder een compensatieregeling aan, die het mogelijk zou maken om precario op een fatsoenlijke manier af te bouwen. De vraag was alleen hoe deze regeling er precies uit zou zien. Zou de minister om de inkomstendaling te compenseren extra geld storten in het Gemeentefonds? Zou hij bij de verdeling hiervan ook een deel aan onze inwoners geven, als compensatie voor de geleden schade? De compensatieregeling zou volgens de minister in ieder geval niet gelden voor gemeenten die met ingang van 2016 nog even snel precariobelasting hebben ingevoerd. Daarnaast hoopte ik dat de minister de Elektriciteitswet wilde aanpassen, waardoor differentiatie per gemeente mogelijk wordt. Dan hoeven inwoners van Capelle ook niet meer mee te betalen om de begrotingen van tientallen andere gemeenten sluitend te krijgen.

In de beantwoording van Kamervragen liet de minister op 5 december weten dat alle gemeenten die precario heffen, nog tien jaar hun zakken mogen vullen over andermans rug. Hoe ze afbouwen mogen ze zelf weten. Dat mag geleidelijk, maar ook ineens, uiterlijk in 2027. Dit geldt zelfs voor de gemeenten die pas met ingang van 2016 zijn gestart met precario. De minister wil hiermee bereiken dat de regeling geen ‘bron wordt van conflicten’. Tevens wil hij niet sleutelen aan de Elektriciteitswet, waardoor differentiatie onmogelijk blijft.

De minister komt met een typisch Haagse regeling die niks oplost.

Champagne

Ik kan me voorstellen dat in veel gemeenten de champagne is ontkurkt vanwege het supermooie sinterklaascadeau van de minister. Maar in Capelle heeft hoop plaatsgemaakt voor diepe teleurstelling. De minister komt met een typisch Haagse regeling die niks oplost en alleen maar meer verontwaardiging oproept.

Mijn hoop is nu gevestigd op de Tweede Kamer. Mocht dit ijdele hoop blijken te zijn? Dan ga ik mijn uiterste best doen om te achterhalen waar ik namens alle Capellenaren de factuur van een miljoen heen mag sturen. Misschien in 2017 naar Gorinchem en Dordrecht? En het jaar erop naar Veenendaal en Amersfoort? Geen zorg voor de andere gemeenten, allemaal komen ze voor 2027 zeker aan de beurt.