VNG Magazine nummer 4, 8 maart 2019 

Auteur: Arco Hofland, burgemeester van Rijssen-Holten 

Nemen gemeenten extra maatregelen rondom de paasvuren na de gebeurtenissen in Scheveningen tijdens de jaarwisseling? In Rijssen-Holten is er uitgebreid over gesproken, maar burgemeester Arco Hofland ziet er geen aanleiding toe. 

Vaak krijg ik de vraag of we extra acties ondernemen rondom onze paasvuren na de gebeurtenis in Scheveningen. De maatregelen die waren getroffen en de gevolgen van deze gebeurtenis hebben wij intern besproken. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat gezien onze huidige werkwijze er geen aanleiding is om extra maatregelen te treffen. Het vreugdevuur in Scheveningen is moeilijk te vergelijken met de paasvuren in onze gemeente. De paasvuren zijn qua omvang en hoogte een stuk kleiner. Ook hanteren we de regel dat het paasvuur niet mag bestaan uit pallets, maar alleen uit onbehandeld gerooid- en snoeihout.

Naast het sociale aspect heeft het paasvuur een voordeel voor de natuur 
 

Als gemeente staan wij positief tegenover de paasvuren. Het paasvuur is van oudsher een traditie in Twente. In onze gemeente hebben vijf buurtgemeenschappen elk jaar een paasvuur. Deze zijn in Espelo, Dijkerhoek, Holterbroek, Beuseberg en Ligtenberg. Het is niet alleen een vuur dat wordt ontstoken op Eerste Paasdag, het is ook een moment om bij elkaar te komen en feest te vieren. Om het enigszins spannend te houden voor de ‘boakebouwers’ zit er een wedstrijdelement in. Wekenlang zijn de vrijwilligers van de buurtgemeenschappen hard aan het werk en gaan ze de strijd aan wie het hoogste of mooiste paasvuur heeft. Naast het sociale aspect heeft het paasvuur een voordeel voor de natuur. Zo wordt bijvoorbeeld het gesnoeide groen van het gebied de Holterberg gebruikt voor het paasvuur. Door dit groen weg te halen, is er meer ruimte voor de groei en de instandhouding van de heidegebieden. Dit is van belang, want heide is een karakteristiek kenmerk voor de Holterberg.  

Risico’s 
We zijn ons ervan bewust dat elk evenement risico’s met zich mee brengt. De kunst is om de mogelijke risico’s te beperken met maatregelen. Dit wordt ons inziens voldoende gedaan door de organisatoren van de paasvuren. Sinds jaar en dag is er goed contact tussen de organisatoren, de hulpdiensten en de gemeente. In een vroegtijdig stadium vindt overleg plaats over de mogelijke risico’s. Daarna start het vergunningentraject.  
De organisatoren van de paasvuren moeten twaalf weken voor het evenement een aanvraag indienen. Twee weken voor de aanvraagtermijn krijgen de organisatoren nog een seintje van ons. Toetsing voor het verkrijgen van de juiste vergunningen en ontheffingen vindt onder andere plaats aan de hand van de APV, het evenementenbeleid, de werkwijze advisering paasvuren en andere vuren, het bestemmingsplan en de Wet milieubeheer. 

Veiligheidsplan 
Hierbij is het veiligheidsplan erg belangrijk. Dit is het draaiboek voor de organisatie van het evenement. Hierin wordt het hele evenement beschreven, inclusief de risico-inventarisatie. Met name aan brandveiligheid besteden we extra aandacht. Alle stukken worden behandeld door de vergunningverlener en gaan ter advisering naar politie, brandweer en geneeskundige hulpdienstorganisatie in de regio. Ook wordt aandachtig gekeken naar het verkeersplan in verband met vlucht- en calamiteitenroutes. Uiteindelijk blijft er met het gehele pakket aan maatregelen een klein restrisico over (net als bij ieder ander evenement) dat aanvaardbaar wordt geacht.  

Toezicht 
Toezicht is ook een belangrijk onderdeel bij paasvuren. Op Eerste Paasdag wordt vóór 12.00 uur door de commandant van de brandweer een voorlopig akkoord gegeven voor het ontsteken van de paasvuren. Ook worden de weersverwachtingen meegenomen bij deze beslissing. Zo mag het paasvuur bij een windkracht van 5 beaufort of meer niet worden ontstoken. Voordat het paasvuur wordt aangestoken, vindt er een schouw van het evenement plaats door boa’s en brandweer. Er wordt gecheckt op de vergunningsvoorwaarden en de mogelijke risico’s worden nogmaals besproken. Pas dan mag het vuur ’s avonds worden ontstoken. 

Advies 
In Twente hebben wij een regionale werkwijze voor paasvuren. Hierdoor is er eenduidigheid in afspraken en advisering en worden krachten gebundeld. Mijn advies aan andere gemeenten is om op dit gebied de samenwerking in de regio aan te gaan. Maar net zo belangrijk is om vroegtijdig en transparant met de betrokkenen in gesprek te gaan. Zo kunnen verwachtingen worden afgestemd. Want één ding is zeker, we doen het samen! 

Schrijf ook een betoog voor VNG Magazine: redactie@vngmagazine.nl